Back

Nederlands Consulaat-Generaal en Militaire Missie te Wenen (Oostenrijk)

2.05.303


PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (380,63 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Consulaat-Generaal en Militaire Missie te Wenen (Oostenrijk)
Consulaat-Generaal Wenen

Periode:

1939-1947

Omvang:

2.70 meter; 202 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Duits..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door het Zweedse consulaat te Wenen; de instelling, voorbereiding, werkzaamheden en opheffing van de Nederlandse Militaire Missie en de oprichting van het Gezantschap. De correspondentie en dossiers betreffen oorlogsgerelateerde aangelegenheden, zoals schadeclaims, terugvorderingen door Nederlandse bedrijven, vluchtelingen en displaced persons, het oprichten van een post van het Nederlandse Rode Kruis in Wenen, repatriëring van Nederlanders uit de Sovjet Unie en Oostenrijk, Nederlanders in het concentratiekamp Mauthausen, restitutie van Joodse eigendommen en opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers. Daarnaast stukken inzake exportbevordering, handelsbelangen, bevordering van het toeristenverkeer van Nederland naar Oostenrijk, conferenties en congressen, luchtvaartovereenkomsten met de KLM, uitzending Oostenrijkse kinderen naar Nederland en wintersportvakanties van de koninklijke familie in Oostenrijk.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal Wenen, 1939-1947
  • Gezantschap Wenen, 1946-1954
  • Nederlandse Militaire Missie Wenen, 1946

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het Consulaat-generaal en de Nederlandse Militaire Missie te Wenen over de periode 1939-1947 werd in 1960 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief had een omvang van 3 dozen (0,3 meter). Tijdens de inventarisatie door G.P. de Vries van het ministerie van Buitenlandse Zaken is 1 doos (0,1 meter) vernietigd volgens de vernietigingslijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 1960.

Het archief van het Gezantschap en de Nederlandse Militaire Missie over de periode 1946-1954 werd in 1968 naar Den Haag overgebracht. Het besloeg 4,60 meter, hierbij kwam nog 0,40 archiefbescheiden die uit het 2e blok (1955-1964) van het archief van Wenen werd gelicht, waaronder twee agendaboeken. Ongeveer 0,25 meter werd uit het archief verwijderd en toegevoegd aan het 2e blok archief. Na selectie door G.J.M. de Graaf van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de hand van de ministeriële beschikking van 1960 resteerde 3,25 meter ter bewaring. De Nederlanders Militaire Missie bestond alleen in 1946: er is al vanaf 1942 archief gevormd tot en met 1947.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen