Back

Nederlands Gezantschap in Cuba (Havana)

2.05.335


PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (421,38 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Gezantschap in Cuba (Havana)
Gezantschap Cuba

Periode:

1894-1954
merendeel 1931-1954

Omvang:

3.80 meter; 335 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , Engels, Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Cuba op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de suikerhandel met Nederland, het rookgenot van Prins Bernhard, het plan uit 1947 voor immigratie van boeren uit Europa naar Cuba, de vestiging van Europese joden in de Dominicaanse Republiek, rapportages over de politieke onrust in het Caraïbisch gebied rond 1950 en de betrokkenheid van Fidel Castro bij de mislukte staatsgreep van 1952. Daarnaast zijn er ook stukken aangetroffen van de onder NGC ressorterende consulaten in Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Archiefvormers:

  • Nederlands Gezantschap Cuba (Havana), 1931-1954

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het gezantschap Havana over de periode 1945-1954 bestond eigenlijk uit drie afzonderlijke archieven: het archief over de jaren 1945-1948, het archief over de jaren 1946-1951 en het archief over de jaren 1952-1954. Het archief 1945-1948 werd in 1958 naar het ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht. Het archief besloeg 20 archiefdozen en was voorzien van een inhoudsopgave. Het archief bleek ook stukken te bevatten over de periode 1931-1932, de tijd dat mr. Schuller tot Peursum tijdelijk als zaakgelastigde in Havana was gevestigd. Ook werden stukken aangetroffen van de consulaten Aux Cayes (Haïti) 1940-1944, Cap Haïtien 1934-1944 en Sanchez (Dominicaanse Republiek) 1934-1936. Het archief 1946-1951 was bij aankomst in Nederland reeds geschoond en besloeg vier archiefdozen. De stukken hebben betrekking op de landen Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek. Het archief 1952-1954 omvatte, na een eerste schoning op de post, negen archiefdozen. In het archief bevonden zich stukken met betrekking tot de negen landen die sinds 1952 ressorteerden onder het gezantschap Havana: Cuba, Haïti, Dominicaanse Republiek, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras, Guatemala en El Salvador. Samen met deze drie archieven werden de agendaboeken over de jaren 1931-1932 en 1945-1954 naar Nederland gezonden.

Bij de inventarisatie van 1979 is besloten om de verschillende delen van het archief in hun eigen opzet te handhaven. Ook de bestaande dossierindeling is gehandhaafd. De agendaboeken zijn bij het archief gevoegd.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2010 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen