Back

Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek)

2.05.336


PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (358,29 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek)
Consulaat Santo Domingo

Periode:

1932-1959

Omvang:

0.90 meter; 137 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , Engels, Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in de Dominicaanse Republiek op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de monopolisering van de tabakshandel door de Dominicaanse regering, de opvang van Nederlandse (joodse) vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, hulpacties voor de slachtoffers van de Watersnoodramp 1953, Nederlands-Dominicaanse handelsbetrekkingen en onderhandelingen met de Nederlandse Antillen over de toelating van Dominicaanse prostituees.

Archiefvormers:

  • Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), 1932-1959

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De consulaire betrekkingen tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek gaan terug tot 1877. In dat jaar werd J.M. Leyba benoemd tot consul van Nederland in Santo Domingo. Hij werd achtereenvolgens opgevolgd door J. Senior (1907-1914), H.J.H. Hohlt (1914-1917) en F. Escovar Hurtado de Mendoza (1922-1932). In 1932 werd L.H. Faber bij KB. nr. 39 benoemd tot consul honorair van Nederland in Santo Domingo.

In 1936 werd de naam van Santo Domingo veranderd in Ciudad Trujillo, naar de naam van de president, R.L. Trujillo Molina. Gedurende de Tweede Wereldoorlog, in 1943, werd het consulaat veranderd in een consulaat-generaal.

In 1949 werd L.H. Faber bij KB. nr. 39 opgevolgd door A.H.W. Westerveld. Deze zou consul blijven tot zijn dood in 1960. In de periode 1932-1944 ressorteerde het consulaat onder het Gezantschap te Washington. Vanaf 1945 ressorteerde het onder het Gezantschap te Havana (Cuba). In de Dominicaanse Republiek waren drie Nederlandse vice-consulaten gevestigd, namelijk in San Pedro de Macoris, Puerto Plata en in Sanchez. Door de afnemende economische betekenis van Sanchez, werd in 1949 besloten om het vice-consulaat in die plaats op te heffen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen