Back

Nederlands Consulaat-Generaal te São Paulo (Brazilië)

2.05.344


PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (351,55 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Consulaat-Generaal te São Paulo (Brazilië)
Consulaat-Generaal São Paulo

Periode:

1955-1964

Omvang:

1.60 meter; 167 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Een deel is in het Portugees.

Soort archiefmateriaal:

Overheid

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken en over de ontwikkelingen in Brazilië op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals het bezoek van Prins Bernhard aan Brazilië in 1959, smokkel door Nederlandse koopvaardijschepen, handelscontracten voor Nederlandse bedrijven in Brazilië en de Nederlandse kolonies in Brazilië.

Archiefvormers:

  • Nederlands Consulaat-Generaal te São Paulo (Brazilië), 1955-1964

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Nederlandse consulaat-generaal in São Paulo behartigt de belangen van de Nederlandse regering. Daartoe onderhoudt het consulaat-generaal contacten met diverse instanties tot op het hoogste niveau van de regering. De kerntaken van het Nederlandse consulaat-generaal in Brazilië liggen op het gebied van politiek, economie en handel, ontwikkelingssamenwerking, consulaire zaken en pers- en culturele zaken. De bescherming en behartiging van de belangen van Nederlanders, die voor kortere of langere tijd in Brazilië verblijven, behoren ook tot de taken van het consulaat-generaal. In de periode 1955-1964 zijn de volgende consuls-generaal aangesteld geweest: J.L. Voute (1952-1957), mr. S. Baron van Heemstra (1957-1960), M.W.H. Baron van Collot d’Escury (1960-1963) en drs. Tj.A. Meurs (vanaf 1964).

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen