Back

Krijgsraden te Velde e.a.

2.09.19


R. Braad, J. Sterk, B. Zijlema
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (515,75 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Krijgsraden te Velde e.a.
Krijgsraden te Velde

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1923-1962

Omvang:

316 inventarisnummers; 68,15 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat onder meer dossiers van verschillende krijgsraden die tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in Nederlands-Indië werkzaam zijn geweest. Het gaat daarbij om dossiers van de zeekrijgsraad en de krijgsraden bij de landstrijdkrachten in Nederland net voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, de krijgsraad te velde bij de Nederlandse troepen in Groot-Brittannië en Canada, de krijgsraad te velde bij de Prinses Irene Brigade in Frankrijk, België en Nederland in 1944 en 1945, de zeekrijgsraad in Groot-Brittannië tijdens de oorlog, de krijgsraad te velde bij de KNIL in Australië, krijgsraden en temporaire krijgsraden (berechting van Japanners) in Nederlands-Indië en Nieuwe Guinea en de zeekrijgsraden in het Verre Oosten, inclusief de krijgsraad bij de mariniersbrigade in Nederlands-Indië.
Er zijn nadere toegangen in de vorm van registers, klappers en kaartsystemen.

Archiefvormers:

  • Krijgsraad voor de Landmacht (voor het Rijk in Europa) te 's-Hertogenbosch, 1923-1940 Krijgsraad voor de Zeemacht binnen het Rijk van Europa Krijgsraad voor de Landmacht te 's-Gravenhage, 1940 Krijgsraad voor de Landmacht te Utrecht, 1940 Zeekrijgsraad in Engeland, 1940-1946 Krijgsraad te Velde bij de Nederlandse Troepen in Groot-Brittannië, Noord-Ierland en Canada, 1941-1947 Fiscaal van de Zeekrijgsraad te Londen, 1942-1946 Krijgsraad bij de Nederlandse Mariniersbrigade in Nederlandsch-Indië te Soerabaja, 1942-1950 Zeekrijgsraad voor de Strijdkrachten in het Oosten, 1942-1950 Krijgsraad te Velde bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in Australië, 1943-1944 Zeekrijgsraad in Australië, 1943-1945 Krijgsraad te Velde bij de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene", 1944-1945 Krijgsraad te Velde voor de Nederlandse Legerstrijdkrachten in Indonesië, 1945-1949 Hoog Militair Gerechtshof in Nederlands-Indië Landrechter te Bandoeng, 1945-1949 Temporaire Krijgsraad te Medan, 1945-1949 Temporaire Krijgsraad te Bandjermasin, 1945-1950 Temporaire Krijgsraad te Bandoeng, 1945-1950 Temporaire Krijgsraad te Batavia, 1945-1950 Temporaire Krijgsraad te Denpassar, 1945-1950 Temporaire Krijgsraad te Semarang, 1945-1950 Temporaire Krijgsraad te Hollandia, 1946-1948 Temporaire Krijgsraad te Soerabaja, 1946-1949 Temporaire Krijgsraad te Amboina Krijgsraad te Velde voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger te Menado, 1945-1950 Krijgsraad te Velde voor het Koninklijk Nederlands-Indisch / Indonesisch Leger te Batavia, 1946-1949 Krijgsraad te Velde voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger / Indonesisch Leger te Makassar, 1946-1949 Krijgsraad te Velde voor de Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indië, 1946-1951 Krijgsraad bij de Zeemacht in het Oosten Indonesië, 1947-1950 Bijzonder Krijgsgerecht te Soemedang, 1949 Bijzonder Krijgsgerecht te Tasikmalaja, 1949 Bijzonder Krijgsgerecht te Tjiamis, 1949 Krijgsraad te Velde bij het Nederlands Detachement van de Verenigde Naties in Korea, 1951-1954 Krijgsraad te Velde te 's-Gravenhage, Kamer Korea, 1951-1954 Krijgsraad te Velde in Nederlands Nieuw-Guinea, 1951-1962 Krijgsraad te Velde voor de Koninklijke Landmacht in Nederlands Nieuw-Guinea, 1951-1962 Krijgsraad te Velde voor de Koninklijke Luchtmacht in Nederlands Nieuw-Guinea, 1951-1962 Zeekrijgsraad in Nieuw-Guinea, 1955-1962

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen