Back

Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955; Kabinetsarchief, 1915-1940 » Inventaris nr. 13780

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955; Kabinetsarchief, 1915-1940, nummer toegang 2.09.22, inventarisnummer 13780

VERKORT:
NL-HaNA, Justitie / Verbaal en Kabinet, 2.09.22, inv.nr. 13780