Back

DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Nieuwerkerk a/d IJssel

3.04.17.067


H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (293,35 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Nieuwerkerk a/d IJssel
DTB Nieuwerkerk a/d IJssel

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost) geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
In deze archieven vindt men, geordend op datum van aanslag, de namen van de huwelijkspartners/overledenen en gegevens omtrent de aanslag.

Archiefvormers:

  • Gaarders van de impost op het trouwen en begraven te Nieuwerkerk a/d IJssel

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen