Back

Bisdom Rotterdam » Inventaris nr. 1395

Naam archiefblok:
Bisdom Rotterdam

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Bisdom Rotterdam, nummer toegang 3.18.01.02, inventarisnummer 1395

VERKORT:
NL-HaNA, Bisdom Rotterdam, 3.18.01.02, inv.nr. 1395