Back

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 294

Schaal 1:2.000

Opgenomen/samengesteld: Havenwezen

This record is missing.