Terug

Admiraliteitscolleges IX Buyskes » Inventaris nr. 3

  • a, Journaal, gehouden door [A.A. Buyskes?] op 's Lands schip Euridice, onder bevel van ? , liggende bij Hellevoetsluis.1805 October 11 - 1806 October 25. Journaal, gehouden door [A.A. Buyskes?] als bevelhebber op Z.M. schip Chattam, liggende bij Hellevoetsluis. 1806 October 23 - 1807 Februari 27. Journaal, gehouden door (den kapitein A.A. Buyskes ?) als commandant op de Reede van Texel 1807 Maart 4 - 1807 Maart 9.
  • b, Journaal, gehouden door (den schout-bij-nacht A.A. Buyskes) als passagier op het particuliere Amerikaansche schip The Hanach, onder bevel van den kapitein J. C. Fanning, gedurende zijn reis van Holland naar New-York. 1807 Juni 30 - 1807 September 7. Journaal, gehouden (door A.A. Buyskes) als passagier op het particuliere Amerikaansche The Constellation, onder bevel van den kapitein Hamilton, gedurende zijn reis van New-York naar Oost-Indië. 1807 November 18 - 1808 April 11.
  • c, Journaal, gehouden (door A.A. Buyskes) op Z.M. schip De Havick, gedurende zijn reis van Oost-Indië naar het Vaderland. 1809 November 5 - 1810 Februari 10. Klad-Rapport van denzelfde aan den Minister van Marine omtrent zijn reis uit Nederland over New-York naar Oost-Indië, zijn verrichtingen daar te lande, zijn terugkeer naar het Vaderland en zijn gevangenneming onderweg door een Engelsch schip in de jaren 1807 tot 1810. c. 1810.
  • d, Journaal, gehouden door A.A. Buyskes op Z.M. schip Evertsen, als bevelhebber van Z.M. smaldeel " gedestineerd naar Oost-Indië". 1815 October 29 - 1816 April 27.
  • e, Journaal, gehouden door A.A. Buyskes op Z.M. schip Prins Frederik, gedurende zijn reis van Soerabaja naar Amboina. 1817 Juli 29 - 1817 September 26.
  • f, Journaal, gehouden door A.A. Buyskes op Z.M. schip Wilhelmina, gedurende zijn reis van Amboina naar Soerabaja. 1818 Februari 24 - 1818 April 5.
  • g, Journaal, gehouden door (denzelfde) op Z.M. schip De Admiraal Evertsen, gedurende zijn reis van Batavia tot in Straat Sunda. 1819 Februari 16 - 1819 Maart 14. Copie-Journaal, gehouden door de officieren van Z.M. schip De Admiraal Evertsen gedurende zijn reis omtrent Krakatau tot omtrent het eiland Diego Garcia. 1819 Maart 21 - 1819 April 12.
  • h, Copie-Rapport van den schout-bij-nacht A.A. Buyskes aan den Minister van Marine omtrent zijn verrichtingen in Oost-Indië, zijn terugreis naar het Vaderland en het verongelukken van het door hem gecommandeerde schip De Admiraal Evertsen omtrent het eiland Diego Garcia c. 1819 April 10. Journaal, gehouden door denzelfde op het Amerikaansche schip Pickering, gedurende zijn reis van Diego Garcia naar Mauritius. 1819 April 22 - 1819 Mei 11
  • i, Journaal, gehouden door denzelfde op het Engelsche transportschip Cadmus, onder bevel van den kapitein Appleby "gedestineerd om de bemanning van het verongelukte schip De Admiraal Evertsen naar Nederland over te voeren", gedurende zijn reis van Mauritius naar Nederland. 1819 Juli 29 - 1819 November 22. Staat van dienst van den vice-admiraal A.A. Buyskes, door hemzelf opgemaakt en later bijgewerkt tot het jaar 1829.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.