Terug

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) » Inventaris nr. ---

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02, inventarisnummer ---

VERKORT:
NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. ---