Terug

Oude West-Indische Compagnie (OWIC)

1.05.01.01


A. Telting, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,08 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Oude West-Indische Compagnie (OWIC)
OWIC

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1621-1711
merendeel 1621-1674

Omvang:

87 inventarisnummers; 7,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat onder meer stukken over de Kust van Guinea, notulen van het Haags Besoigne (gezamenlijk overleg te Den Haag van de diverse Kamers), documenten van de kamer van Amsterdam (meest notulen) en enkele stukken van de kamer Delft, de Kamer op de Maze en kamer Noorderkwartier. Een groot deel van het archief bevat stukken afkomstig van de Kamer Zeeland, waaronder de belangrijke collectie papieren uit Brazilië uit de periode 1630-1654.

Archiefvormers:

  • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam Westindische Compagnie, Kamer Maze Westindische Compagnie, Kamer Noorderkwartier Westindische Compagnie, Kamer Zeeland Westindische Compagnie, Vergadering van Negentienen West-Indische Compagnie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen