Terug

Sociëteit van Suriname

1.05.03


M.E. van Opstall
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (447,20 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Sociëteit van Suriname
Sociëteit van Suriname

Periode:

1650-1796
merendeel 1682-1795

Omvang:

49.45 meter; 566 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gothische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Sociëteit van Suriname was juridisch eigenaar van de Nederlandse kolonie Suriname. Ze wordt opgericht in 1683 door de West-Indische Compagnie, de Stad Amsterdam en de familie Sommelsdijck, die ieder voor eenderde deel het eigendomsrecht verkrijgen. De Sociëteit wordt opgeheven in 1795. Het archief bevat o.a. financiële administratie, kaarten en tekeningen, resolutis, secrete notulen en soldijboeken.

Archiefvormers:

 • Directie van de Sociëteit van Suriname
 • Ploeg, J., Commies ter Equipage van de Sociëteit van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans

Publicaties

Literatuur
 • R. Bakhuizen van den Brink, Overzigt van het Nederlandsche Rijksarchief, Den Haag 1854
 • H. van Breen, 'Cornelis Aerssen van Sommelsdijk, gouverneur van Suriname. 1683-1688,' in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde jrg. 16 (1901), pp. 1-20
 • R. Bijlsma, 'David Is. C. Nassy, schrijver van de "Essay historique sur Surinam",' in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde V, 6 (1919), pp. 219 e.v.
 • H. Fruin, De gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des rijks, 1854-1865, Den Haag 1926
 • Geschiedenis van de kolonie van Suriname, door een gezelschap van geleerde Joodsche mannen aldaar, Amsterdam 1791
 • Mr. J.J. Hartsinck, Beschrijving van Guiana of de Wilde Kust in Zuid-Amerika, Amsterdam 1770, 2 dl.
 • Surinaamsche Staatkundige Almanak voor den jaare 1793
 • J.C.M. Warnsinck, Abraham Crijnssen, de verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië in 1667, Amsterdam 1936
 • J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, Amsterdam 1861

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen