Terug

Oud Archief Suriname: Raad van Politie » Inventaris nr. 238

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel. - Het Recueil werd in 1746 door Portugees Joodse kerkbestuur aangeboden. Vergelijk de archief-tekening bij inv.nr. 94 van de Inventaris van het archief van de Portugees-Israëlitische gemeente. - Zie verder de missive van directeuren der Sociëteit aan de gouverneur van 3 april 1754 en de missive van de gouverneur aan directeuren van 6 oktober 1754.