Terug

Oud Archief Suriname: Raad van Politie » Inventaris nr. 981

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De bladen genummerd: 360-410. Waarschijnlijk behorende tot de ontbrekende band van processtukken betreffende criminele zaken van het jaar 1751 (zie Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1927, eerste deel, blz. 93-98).