Terug

Oud Archief Suriname: Raad van Politie

1.05.10.02


R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (381,91 kb)
Download XML ead / xml

Bekijk de zoekhulp bij dit archief

Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Oud Archief Suriname: Raad van Politie
Raad van Politie Suriname

Periode:

1669-1828

Omvang:

67.95 meter; 991 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat o.a. notulen, minuut notulen en kopie notulen van de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen van het Hof van Politie en Criminele Justitie, plakkaten, publicaties, notificaties, ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, ingekomen rekesten en memories met daarop genomen beschikkingen en processtukken betreffende politieke en criminele zaken.

Archiefvormers:

  • Militaire Krijgsraad te Suriname
  • Politieke Raad van Suriname 1669-1680
  • Raad van Politie in Suriname 1669-1680
  • Raad van Politie en Justitie in Suriname 1680-1683
  • Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname 1684-1816

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Een overzicht van de bescheiden die in het jaar 1755 in het archief van het Hof van Politie en Criminele Justitie berustten is te vinden in de 'Inventaris der protocollen ter secretarie dezer Colonie berustend' bij missive van de secretaris Jan Nepveu van 4 oktober 1755 aan directeuren der Sociëteit toegezonden. Op deze inventaris worden stuk voor stuk vermeld de delen, bewaard ter secretarie van het Hof van Civiele Justitie en van het Hof van Politie en Criminele Justitie. De inventaris bevindt zich bij de brieven en papieren uit Suriname 1755 Litt. B. in het archief van de Sociëteit van Suriname (1.05.04.04).

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen