Terug

Oud Archief Suriname: Raad van Politie

1.05.10.02


R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (381,91 kb)
Download XML ead / xml

Bekijk de zoekhulp bij dit archief

Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Oud Archief Suriname: Raad van Politie
Raad van Politie Suriname

Periode:

1669-1828

Omvang:

67.95 meter; 991 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat o.a. notulen, minuut notulen en kopie notulen van de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen van het Hof van Politie en Criminele Justitie, plakkaten, publicaties, notificaties, ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, ingekomen rekesten en memories met daarop genomen beschikkingen en processtukken betreffende politieke en criminele zaken.

Archiefvormers:

  • Militaire Krijgsraad te Suriname
  • Politieke Raad van Suriname 1669-1680
  • Raad van Politie in Suriname 1669-1680
  • Raad van Politie en Justitie in Suriname 1680-1683
  • Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname 1684-1816

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De brand van 1821 verwoestte het raadhuis op het Kerkplein te Paramaribo, doch men slaagde er in het archief te redden, dat overgebracht werd naar het Gouvernementshuis. ( Brief gouverneur-generaal aan minister van Koloniën, 31 januari 1821. )

Na de opheffing van het Hof van Politie en Criminele Justitie in 1828 bleef het archief van het ontbonden college bewaard bij het archief van de Gouvernementssecretarie.

Het gedeelte van het ter Gouvernementssecretarie berustende archief van het Hof van Politie en Criminele Justitie werd in 1899 te Paramaribo geordend door mr. A. Telting, adjunct-rijksarchivaris, die een lijst van deze stukken gepubliceerd heeft in de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven over 1900.

Nadien gaf zich voor de goede bewaring van de stukken veel moeite F. Oudschans Dentz, onder wiens toezicht de bescheiden in het jaar 1908 naar het Logeergebouw werden overgebracht.

Oorspronkelijk bestond deze inventaris uit drie gedeeltes. Twee gedeeltes zijn beschreven in:

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1919, bijlage VII: inv.nrs. 1 - 675

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1927, bijlage II: inv. nrs. 676 - 972

en een gedeelte in een later bijgevoegde inventaris in typoscript: inv.nrs. 973-987.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen