Terug

Suriname na 1828: Commissariaat voor de Inlandse Bevolking

1.05.11.06


E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (311,48 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Suriname na 1828: Commissariaat voor de Inlandse Bevolking
Suriname / Commissariaat Inlandse Bevolking

Periode:

1813-1855
merendeel 1828-1845

Omvang:

4 meter; 98 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de correspondentie van de Commissie voor de Inlandse Bevolking en dat van enige andere ambtenaren (voornamelijk de posthouder). Namens het gouvernement onderhielden zij contact met de inlandse bevolking van Suriname: het betreft zowel de slaven, als bosnegers en indianen. Tevens bevat het archief passen en manumissiebrieven.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname/de Raadcommissaris (1828-1832)
  • Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname/de Gouvernementssecretaris (1833-1855)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname
De Raadcommissaris

Het Regeringsreglement der West-Indische bezittingen van 1828 draagt in artikel 110, behalve andere zaken, ook het oppertoezicht ten aanzien van de behandeling van de inlandse volken, slaven daaronder gerekend, onder de gouverneur-generaal, op aan een raadcommissaris. Artikel 115 handelt dan in het bijzonder over zijn werk. Deze commissaris maakte ook deel uit van de Hoge Raad.

De Gouvernementssecretaris

Door het Regeringsreglement voor Suriname van 1832, dat op 1 januari 1833 in werking trad, kwam hierin verandering. Een besluit van de gouverneur-generaal van 6 december 1832 bepaalde in artikel 6 dat, vanaf 1 januari 1833, de functies van de raadcommissaris van de inlandse bevolking, voor zover die betrekking hadden tot de slaven, bosnegers en indianen, zouden worden waargenomen door de gouvernementssecretaris.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen