Terug

Suriname na 1828: Commissariaat voor Militaire Zaken » Inventaris nr. 4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Achterin een alfabetisch naamregister op een stamboek van de Guides. Ongedateerd.