Terug

Dutch Series Guyana

1.05.21


Roelof C. Hol, Johan van Langen, Veronique Vos
Nationaal Archief, Den Haag
2018
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (456,59 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Dutch Series Guyana
Dutch Series Guyana

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: oudste stuk - jongste stuk 1685-1827
1720-1814

Omvang:

0 inventarisnummers;

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, sommige stukken zijn in het Engels of Frans

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

National Archives of Guyana, Georgetown, Guyana

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de nog resterende bestuursarchieven van de toenmalige Nederlandse plantagekoloniën Essequibo, Demerara en Berbice, uit de 18e en begin 19e eeuw. De stukken handelen over het reilen en zeilen in de plantagekoloniën: het dagelijks bestuur van de koloniën, de uitgifte van gronden, het innen van de hoofdgelden, de aanvoer van slaven, slavenopstanden, behandeling van slaven, het weglopen van slaven, de contacten met de Arawakken en Caraïben, de aanvoer van voedingsmiddelen, contacten met andere Nederlandse, Spaanse en Britse koloniale bestuurders en militaire zaken. Daarnaast bevat deze collectie de notariële akten. De drie koloniën werden bij het Congres van Wenen (1814-1815) formeel overgedragen aan Groot-Brittannië. De koloniën werden in 1831 samengevoegd tot Brits Guiana, en sinds de onafhankelijkheid in 1966 heet het land Guyana.

Archiefvormers:

  • (Nieuwe) West-Indische Compagnie (Chartered West India Company) Raad van Politie van Essequibo (Court of Policy of Essequibo) Raad van Justitie van Essequibo (Court of Justice Essequibo) Raad van Politie van Demerara (Court of Policy Demerara) Raad van Justitie van Demerara (Court of Justice Demerara) Gecombineerde Raden van Essequibo en Demerara (Combined Courts of Essequibo and Demerara) Raad van Policy Berbice (Court of Policy Berbice) Raad van Justitie Berbice (Court of Justice Berbice) Diverse notarissen (Several Notary Offices)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen