Terug

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121

Naam archiefblok:
Aanwinsten Eerste Afdeling

194 gevonden, 1 t/m 1 getoond, pagina 1 van 194

 • Transcriptie

  Auteur:
  Laatst gewijzigd: woensdag 27 februari 2019 - 11:47
  Transcriptie taal: Nederlands
  Transcriptie Inhoud:
  Aug. 1642
  Journael ofte beschrijvinge door mij Abel Jansz. Tasman van een voyagie gedaen van de stadt Batavia in Oost-Indien, aengaende de ontdeckinge van ´t ombekende Zuytlandt inde jare anno 1642. Den 14-en Augustij, Godt almachtich gelieve hiertoe zijnen Zeegen te geven, Amen.
  Adij 14en Augustij a[nn]o 1642 zijn met ons 2 scheepen van de reede Batavia onder zeyl gegaen, te weten ´t jacht Heemskercq ende ´t fluytschip de Zeehaen. De wint noortoost met goet weder. Op dato des avonts is de Zeehaen aen ´t eylandt Rotterdam aen de gront geseylt, des nachts sonder merckelijcke schade daer weder affgeraeckt en[de] hebben ons tot vorderingh van de reyze na de Straet Zunda vervoecht.
  Adij 15en d[it]o Tegens avont sijn bij de H[ee]r Sweers gecomen, de op ´t jacht Bredam was, daer uyt verstonden datter een quelpaert aen de hoecke van Bantam ten anckere lach, dat uyt ´t vaderlandt gecomen is. ´s Nachts sijn voor anier ten ancker gecomen op 22 vadem, alswaer ons schip hebben opgeredt, alsoo ´t zelve soo ongereddert lach, dat ´t onmogelijck waer om mede in zee te gaen.
  Adij 16en d[it]o, De wint noch oost doorgaende coelte. De stroom gaet hart de Straet Sunda uyt. ´s Avonts met de landtwint lichten onse anckers ende gingen onder seyl. Setten onsen cours om tusschen de Prince Eylanden en[de] Cracatouw door te zeylen.
  Adij 17en d[it]o Des morgens hadden de Prince Eylanden zuytwest ende Cracatouw noortwest ten noorden van ons. De wint zuytoost en[de] onze cours zuytwest ten westen. ´s Middachs hadden het zuydelijck van de Prince Eylanden oostzuytoost van ons 5 mijlen. Hadden de zuyderbreete van 6 graden 20 minuten langhte 124 gra. Na de middach in stilte gedreven. Ditto geresolveert dat van de Straet Zunda zullen 200 mijlen zuytwest ten westen aen zeylen tot op de zuyder breete van 14 graden, daer vandaen westzuytwest aen, tot op de zuyderbreete van 20 graden. Daer vandaen recht west aen tot het Eylant Mouritius. Adij 18en d[it]o

  [


  [[
  RevisiesBewerkenUitleg over transcripties