Terug

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121

Naam archiefblok:
Aanwinsten Eerste Afdeling

194 gevonden, 9 t/m 9 getoond, pagina 9 van 194

 • Transcriptie

  Auteur:
  Laatst gewijzigd: maandag 5 maart 2012 - 18:11
  Transcriptie taal: Nederlands
  Transcriptie Inhoud:
  septemb[e]r A[nn]o 1642
  Adij 25en d[itt]o. ´s Morgens met den dach hadden een slap coeltie van de wal, eerst uytten noord noordoosten, naderhandt wat stijver van de noortwest ten westen ende west noortwesten. ´t Welcke noch d´eerste landtwint is die gehadt soo lange hier geanckert gelegen hebben. Heden sijn 2 chaloupen branthoudt en[de] twee boodts water van landt gehaelt. Op dato heeft onsen opperstuerman Maior Francoys Jacobsz met s[ingieu]r Gilsemans ´t landt affgesteecken.
  Adij 26en d[itt]o. Hebbende den raet van Heemskercq en[de] de fluyt Zeehaen beroepen en[de] geresolveert op 4en toecomende van hier te vertrecken als bij de resoluytie breeder te beoogen is.
  Adij 27en d[itt]o. Zonden onderstuerm[an] Chrijn Heijndrickse naer ´t bosch om branthout te hacken.
  Adij 28en d[itt]o. Hebben onse chaloup en[de] boodt naer ´t bosch om branthout vandaer te halen gesonden.
  Adij 29en d[itt]o. Continueerden noch met chaloup ende boodt om branthout te zenden. Op heden is ´t jacht Cleyn Mauritius weder gekeert mede brengende een van de Madagascarse wechgeloopen slaven.
  Adij ul[ti]mo d[itt]o. Hebben noch aldoende geweest met branthout te halen. Tegens den avont bequamen 10 stucx bocken.
  Adij p[ri]mo octob[e]r. Waren met chaloup en[de] boodt noch al continueel besich om branthout te halen. Tegens den avont bequamen 9 stucx soo bocken als geyten van landt.
  Adij 2en d[itt]o. Waren noch al doende met branthout en[de] vaten die dagel[ijcks] ledich raeckten vol water te halen.
  Adij 3en d[itt]o. Continueerden noch met boodt en chaloup water en branthout te halen met den doncker bequamen 7 stucx vee, te weten 2 varckens 4 bocken en[de] een geyt.
  Adij 4en d[itt]o. Den geprefigeerden dach om onder zeyl te gaen doch conden door contrarie wint niet uyt geraecken, soodat genootzaeckt waren te blijven leggen derhalven zonden den piloot Maior Francoys Jacobsz met den opperstuerman van de
  RevisiesBewerkenUitleg over transcripties