Terug

Ministerie van Koophandel en Koloniën: Divisie West [West-Indië]

2.01.28.03


H.T. Colenbrander
Nationaal Archief, Den Haag
1899
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (430,06 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Koophandel en Koloniën: Divisie West [West-Indië]
Koloniën West-Indië, 1806-1810

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1801-1811

Omvang:

252 inventarisnummer(s); 14,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Ministerie van Marine en Koloniën bevat verbalen met indexen en bijlagen, kopieboeken en correspondentie van ambtenaren en ministers uit de periode juli 1806 - december 1810 onder anderen van J.C. van der Kemp, secretaris van de raad van Amerikaanse koloniën, later advocaat-generaal bij het Hooge Geregtshof in den Haag. Als lid van de Raad van Koophandel en Koloniën onderhandelde hij in 1815 met de Engelse bestuurders over de Amerikaanse koloniën die zij op de Nederlanders hadden veroverd.
De rubrieken gewijd aan de koloniën op de kust van Guinea en aan Berbice, Curaçao, St. Eustatius en St. Martin (Saba) bevatten eveneens correspondentie, voorts memories, kopierapporten en monsterrollen van onder meer " 's-konings slaven ter kuste van Guinea ", maar ook extracten uit brieven van Pieter Linthorst (1757- 1807). Deze begon zijn carrière als bediende bij een boek- en behangseldrukkerij te Utrecht en beëindigde als gouverneur-generaal van de Kust van Guinea, van 1805 tot 1807.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Koophandel en Koloniën, Divisie West Ministerie van Koophandel en Koloniën, Boekhouder-Generaal en Ontvanger-Generaal Ministerie van Marine en Koloniën, Commissarissen Militaire Zaken, Tweede Divisie West Ministerie van Marine en Koloniën, Tweede Divisie (West) Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Boekhouder-Generaal en Ontvanger-Generaal Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Commissaris en Commies van Militaire Zaken

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen