Terug

Archief Marine, Aanhangsel II » Inventaris nr. 93

Naam archiefblok:
Archief Marine, Aanhangsel II

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Archief Marine, Aanhangsel II, nummer toegang 2.01.29.03, inventarisnummer 93

VERKORT:
NL-HaNA, Marine suppl. 2, 2.01.29.03, inv.nr. 93