Terug

Algemene Rekenkamer CB (Comptabel Beheer)

2.02.09.08


Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (381,33 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Algemene Rekenkamer CB (Comptabel Beheer)
Alg. Rekenkamer / Comptabel Beheer

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1814-1953

Omvang:

1102 inventarisnummers; 146,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Algemene Rekenkamer is belast met het toezicht op de financiën van de overheid. Uitgangspunt bij de controle op de staatsuitgaven vormden de bij de wet vastgestelde hoofdstukken van de Staatsbegroting. Met het oog op de financiële controle voerde het college zelf een begrotingsboekhouding om na te gaan, of het toegestane krediet van elk artikel van de begroting niet werd overschreden en om de cijfers van de Staatsrekening te kunnen vaststellen.
Het archief is primair ingedeeld per ministerie. Het grootste deel betreft de comptabiliteit van het departement van Financiën en daaronder ressorterende diensten zoals: de Algemene Rijkskassier, de provinciale Ontvangers-generaal, het Agentschap van Financiën, het Amortisatiesyndicaat, de ontvangers der domeinen. Er is ook een serie staatsrekeningen over de jaren 1823-1899. De uitgaven van het ministerie van Koloniën betreffen alleen de in Nederland gedane uitgaven. Onder het hoofd Koloniën zijn ook ondergebracht de verantwoordingsstukken bij de rekeningen van aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij geconsigneerde gouvernementsproducten (1875-1938), met gegevens over de opbrengst van veilingen van koffie, kinabast, tin en andere producten. Ook zijn er stukken betreffende de verantwoording van betalingen in verband met de opheffing van de slavernij in West-Indië uit de jaren 1863-1868, met lijsten van slaven per plantage en per plantage-eigenaar (ook te raadplegen op de website van het Nationaal Archief).

Archiefvormers:

  • Algemene Rekenkamer

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen