Terug

Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

2.04.08


Joh.C. van Aartrijk
Nationaal Archief, Den Haag
1975
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (326,09 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
BiZa / OKW

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1848-1876

Omvang:

800 inventarisnummer(s); 73,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij het onderwijs lag in de periode 1848-1876 de nadruk op het lager onderwijs: wet- en regelgeving, schooltoezicht, financiering van (openbare) scholen, opleiding van onderwijzers (rijkskweekscholen). Ingevolge de wet van 1863 nam de bemoeienis met het middelbaar onderwijs, de hogere burgerscholen, toe. De gymnasia werden naast de hogescholen (universiteiten) tot het hoger onderwijs gerekend. Met de archieven, monumenten en musea was de bemoeienis van de afdeling gering. Het archief is chronologisch geordend, met indices en klappers als toegangen. Het archief is onvolledig, vooral vanaf het jaar 1868.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, 5e Afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Ministerie van Binnenlandse Zaken, 5e Afdeling Onderwijs

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen