Terug

Nederlandse Ambassade en Consulaten in Bondsrepubliek Duitsland

2.05.149


CAS 878
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written inDutch.
Download PDF pdf (1,26 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlandse Ambassade en Consulaten in Bondsrepubliek Duitsland
Ambassade en Consulaten Duitsland

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1938-1979
merendeel 1955-1974

Omvang:

4401 inventarisnummers; 46,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat uiteraard materiaal over de politieke toestand in zowel de Bondrepubliek Duitsland (BRD, West-Duitsland) als de Duitse Democratische Republiek (DDR, Oost-Duitsland). Typisch voor een ambassade-archief zijn voorts de stukken over internationale kwesties waarbij Duitsland een rol speelde. Deze lopen uiteen van de erkenning van de nieuwe Poolse westgrens tot geschillen over visserijrechten in het Middellandse Zeegebied. Verder heeft een aanzienlijk deel van het archief betrekking op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, de daaruit voortvloeiende schadevergoedingen ("Wiedergutmachung") en de repatriëring van "displaced persons", variërend van dwangarbeiders tot Nederlandse Oostfrontsoldaten. Daarnaast is er de nodige aandacht voor het economisch herstel (Wirtschaftswunder), de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en verdere Europese integratie en de militaire samenwerking in NAVO-verband tijdens de Koude Oorlog.

Archiefvormers:

  • Ambassade te Bonn Consulaat te Aken Consulaat te Dortmund Consulaat te Duisburg Consulaat te Essen Consulaat-Generaal te Düsseldorf Consulaat-Generaat te Frankfort aan de Main Consulaat-Generaal te Hamburg Consulaat te Hannover Consulaat-Generaal te München

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen