Terug

Nederlandse Ambassade en Consulaat-Generaal in Guyana (Port of Spain)

2.05.183


CAS 1064
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (374,40 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlandse Ambassade en Consulaat-Generaal in Guyana (Port of Spain)
Ambassade en Consulaat-Generaal Guyana

Periode:

1960-1975

Omvang:

0.50 meter; 98 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Nederlandse Ambassade en het Consulaat-Generaal in Guyana (1960-1975) bevat stukken betreffende de organisatie in Port of Spain (Trinidad en Tobago) en Georgetown, protocollaire zaken, registraties van in deze landen verblijvende Nederlanders en dossiers over Guyaanse en Caribische ontwikkelingen op het gebied van juridische en sociale zaken, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, migratie en arbeid, en cultuur, onderwijs en wetenschappen. Daarnaast zijn er per land geordende dossiers inzake de Guyaanse economische, politieke en diplomatieke betrekkingen met het buitenland.
Te vinden zijn brieven en rapporten inzake onderwerpen als grensgeschillen, de Society of Suriname People in Guyana en illegale visserij.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Ambassade in Guyana
  • Nederlands Consulaat in Guyana
  • Nederlands Consulaat-Generaal in Guyana
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen