Terug

Nederlandse Gezantschap te Zweden (Stockholm) (1868) 1910-1946 (1948) (tot 1919 mede-geaccrediteerd bij de regeringen van Noorwegen en Denemarken) & te Finland (Helsinki) 1919-1940

2.05.219


G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (467,58 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlandse Gezantschap te Zweden (Stockholm) (1868) 1910-1946 (1948) (tot 1919 mede-geaccrediteerd bij de regeringen van Noorwegen en Denemarken) & te Finland (Helsinki) 1919-1940
Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1868-1948
merendeel 1910-1946

Omvang:

528 inventarisnummer(s); 11,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1909 werd mr W.B.R. baron van Welderen Rengers benoemd tot diplomatiek vertegenwoordiger bij de regeringen van Zweden, Noorwegen en Denemarken. In 1919 brak het ministerie van Buitenlandse Zaken met de reeds lang bestaande gewoonte om één gezant bij de drie Scandinavische regeringen te benoemen. Tevens werd de gezant te Stockholm geaccrediteerd bij de Finse regering.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Nederlanders naar Zweden om via dat land als vrijwilliger naar Engeland uitgezonden te worden. De werkzaamheden (geldelijke ondersteuning, tewerkstelling in Zweedse kampen, repatriëring naar Nederland) ten behoeve van die vrijwilligers werden in de eerste jaren van de oorlog verricht door het te Stockholm gevestigde consulaat-generaal.
Het archief bevat onder andere stukken betreffende de Scandinavische en vooral Zweedse politiek, handel, Nederlandse en internationale scheepsvaart op Scandinavië, stukken betreffende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, zowel betreffende Europa als het Verre Oosten. Daaronder vallen ook stukken over de situaties in concentratiekampen, stukken over Nederlandse vluchtelingen in Zweden en stukken betreffende de Zweedse waarneming van Nederlandse belangen in Duitsland, Italië, Japan, en in vele bezette landen.
Verder bevat het ook stukken betreffende consulaire ambtenaren werkzaam bij het gezantschap en Nederlandse consulaten in Scandinavië en stukken betreffende consulaire bijstand.
De archieven van het Bureau Zorg Uitgewekenen en de Afdeling Repatriëring zijn ook hier apart bijgevoegd, evenals het archief van het gezantschap te Finland.

Archiefvormers:

  • Gezantschap te Zweden (1910-1946) Bureau Zorg Uitgewekenen Afdeling Repatriëring Gezantschap te Finland (1919-1940).

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen