Terug

Consulaat-Generaal Hong Kong

2.05.27.01


C.A.J. Bastiaenen
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (327,70 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Consulaat-Generaal Hong Kong
Consulaat-Generaal Hong Kong

Periode:

1895-1920

Omvang:

9.40 meter; 196 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Consulaatsarchief Hongkong bevat naast algemene correspondentie (waaronder een rapportage omtrent verdachte handelingen van E.F.E. Douwes Dekker, leider der Indische Partij), verder stukken betreffende de zorg voor Nederlanders en Nederlandse onderdanen, speciaal in (Zuid-)China. Tevens zijn er stukken omtrent politieke aangelegenheden van China; m.b.t. werving van Chinese koelies en zeelieden; over scheepvaart, handel en telegrafie; en over bezoek van Nederlandse oorlogsschepen aan China.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal Hongkong

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen