Terug

Nederlands Vice-Consulaat Cavalla (Griekenland)

2.05.307


G.J.M. de Graaf
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (329,32 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Vice-Consulaat Cavalla (Griekenland)
Vice-consulaat Cavalla

Periode:

1945-1957

Omvang:

0.10 meter; 14 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn tevens stukken in het Grieks.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie met het Nederlands gezantschap te Athene betreffende o.m. bijstand en repatriëring, paspoorten en visa, nationaliteitsverklaringen, en handel en scheepvaart. Verder is er correspondentie met de lokale overheid, bedrijven en particulieren.

Archiefvormers:

  • Vice-Consulaat te Cavalla, 1945-1957

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Index op zaken en personen

De getallen achter de namen/trefwoorden verwijzen naar de inventarisnummers en/of de inleiding.

Aafjes, Bertus3 aanmonsteringsacte4 Adambassiades, Leandros S.13 afmonsteringsacte4 agentschap1 Alexandroupolis9 ambassadeinl ambtsgebiedinl, 1 Amor (schip)7 Anastassiades, Georges Anastaseinl Anastassiades, Panayotis G1 Antipas, Leonidas Xenofoninl, 7 archiefinl, 1 Argos (schip)4 Baarda, C.Th.R. van2 bagagelijst13 bedrijven4, 5, 7, 8, 13 bemiddeling bij huwelijk6 Berichten aan zeevarenden4 Bernhardt, Prins der Nederlanden10 bezettinginl, 1 Blomjous, H.W.13 borg i.v.m. geldlening3 Bosch van Drakestein, H.P.J.2 Bossevain, Gideon Walrave1, 2 Bulgareninl Bulgarides, Spiridioninl burgerlijke stand, bevoegdheid6 Castro, Leon5 Cavallainl Chatzemiltiades, Miltos14 Chinese zeelieden4 consul te Piraeus6 consul te Tessalonikiinl consulaat te Tessaloniki1, 5 consulaat van Duitsland3 consulaat van Joegoslavië3 consulaat van Oostenrijk3 consulaire handleiding1, 4, 7, 9 consulair reglement7 coöperatie van vissers13 Decker, L.P.J. de1 dienstreis2 dienststaat1 Duitsersinl economische inlichtingen8, 13 economische rapportage1 Eindhoven1 feestdagen7 financiële verantwoording7 Fransen, fa. Henri13 Frasmu-Micros13 Freres, Vayas13 geboorte10 geboorteacte11 geboorteregister11 gekleurde zeelieden4 geloofsbrieven2 gelukwensen2, 10 gemeentehuis11 gerechtelijk vonnis11 gerechtshof te Zutphen11 gezantschapinl gezantwisseling2 Godschalk, Anna Emilie1, 6 Godschalk, Eduard Willeminl, 1, 2, 13 Godschalk, Marg.1 Gordias (schip)7, 13 handelsbemiddeling13 handelsgeschil8, 13 haring8, 13 hartaanvalinl Hathor (schip)7 "Heilige Nicolaas"13 heropening consulaat1 Hettinga, S.2 Holtab2 hulpverlening aan zeelieden4 huwelijk11 huwelijksacte6 indexinl instructies voor gebruik vlag en wimpel9 instructieboek kanselarijrechten7 Juliana, Koningin10 Kalpakis, B.13 Kamer van Koophandel13 kampgevangenen5 Kanakis, Kan. I.5 kanselarijbonnen7 kanselarijinstructie1 kanselarijrechten4, 6 kantoorbenodigdheden1 Kavounides, N.13, 14 Keller, N. Inc.13 Kentrikon13 Keyl, van der en Zoomers13 knopen13 K.N.S.M.inl, 13 koning van Griekenland2 koninklijk huis10 koopvaardij4 kreeften13 kwitanties7 laissez-passer4 Lascarides, Symeon6 lijndiensten scheepvaart4 Maas (schip)9 Macedonië8 Maria Christina, prinses10 marine4 Mieras-Adriaanse, J.13 ministeriële vernietigingsbeschikking 1960inl Modderkolk, Tonia Christina11 morfinefabrikant8 muiterij4 nationaliteit7 nationaliteitsverklaring7 Nederlanderschap1 Nestelroij, NV3 niet-vijandverklaring6 notariële bevoegdheid6 N.S.M.1, 7 oesters13 offerte13 olijfoliepers13 ontslag van de vice-consulinl oorlogsschip9 Orfanos, Costas13 overzicht van kanselarijrechten7 paling13 papavers8, 13 Papazian, Carmen Kricor11 paspoort3, 6, 7 Pavlides-Benedicoglou13 Pessas, fam3 Phessas, Dimitrios11, 14 polio1 politieke rapportage1 Porto-Lagos13 potretlijst1 Posthumus Meijes, W.2 postverkeer1 prefect van Cavalla12 Prins, R.2 propagandapamfletten14 Quarles van Ufford, B.E.2 Raalte, F. van2 receptie10 rekening courant7 ridderorden13 Ridder in de orde van Oranje Nassauinl, 9 Rode Kruis Nederland5 saluutschoten9 scheepsregistratie4, 7 scheepvaartinspectie4 scheepvaartroute4 schipbreuk4 schrijver3 schuldbekentenis3 Smulders, Frans Machinefabriek13 Sotiriadis9 Sneek6 staat van beleg6 statieportret1 stempelsinl, 1 Sterk, Johan8, 13 steunaanvraag3 studiereis3 suikerexporteurs5 tabak1 telegrafisch verkeer1 Thraciëinl titulatuur10 Titus (schip)7 treinreis3 troonsbestijging10 Tsimpertzoulos, Ant.13 Turkse Rijkinl Tweede Wereldoorloginl, 1 Vee13 veiligheidsmaatregelinl, 1 Vemde, A. van13 verantwoording kanselarijrechten7 verheffing gezantschap tot ambassadeinl, 2 vernietiging archiefdeleninl vestiging in Nederland6 vice-consulinl vice-consulaatinl Viehoff, K.14 Visum3, 6 Visum voor schepen7 visumaanvraag6, 14 visumplichtafschaffing6 visumweigering6 Vlag1 vlootbezoek9 Voorst11 waarneming1 Wakker, Johannes Hendricus3 Wakker, J.T.3 Wakker-Georgiada, Olga Jordane3 wapenschildinl, 1 wederoprichting vice-consulaatinl wet op de kanselarijrechten7 Wielik, fa. J.M. van13 zaakgelastigde2 Zarikosta-Joannou, Varsamina6, 14 zeebrieven4, 7 zeelieden4 zeemijnen4 Ziocas, Basile13 zijde2

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen