Terug

Nederlands Vice-Consulaat Cavalla (Griekenland)

2.05.307


G.J.M. de Graaf
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (329,32 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Vice-Consulaat Cavalla (Griekenland)
Vice-consulaat Cavalla

Periode:

1945-1957

Omvang:

0.10 meter; 14 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn tevens stukken in het Grieks.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie met het Nederlands gezantschap te Athene betreffende o.m. bijstand en repatriëring, paspoorten en visa, nationaliteitsverklaringen, en handel en scheepvaart. Verder is er correspondentie met de lokale overheid, bedrijven en particulieren.

Archiefvormers:

 • Vice-Consulaat te Cavalla, 1945-1957

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Daar delen van het archief in het Grieks gesteld zijn, was het niet altijd mogelijk de preciese inhoud van een stuk te bepalen. Voorzichtigheidshalve heb ik van deze stukken niets vernietigd.

Verklaring van vernietiging

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

De hieronder vermelde stukken kunnen worden vernietigd volgens de vernietigingsbeschikking van 1960.

Stukken betreffende: Honorair viceconsulaat te Cavalla, 1945-1957, zie bijlage

Opdracht gegeven door : G.J.M. de Graaf, APA/ST

Ter vernietiging gezonden aan ABL op datum: 15 - 2 -1984

totaal 2 centimeter

(handtekening)

Bijlage bij verklaring van vernietiging
 • circulaires
 • blanco formulieren
 • aan- en afmeldingen van de vice-consul bij tijdelijke afwezigheid
 • kennisgevingen van ontvangst
 • doorzendingen
 • kennisgevingen van ministerswijzigingen
 • stukken m.b.t. de administratie van kanselarijrechten
 • stukken betreffende de consulaire handleiding
 • aanbiedingsbrieven
 • informatiekopieën
 • stukken betreffende het Netherlands Economic Bulletin for the Foreign Press

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen