Terug

Nederlands Vice-Consulaat Cavalla (Griekenland)

2.05.307


G.J.M. de Graaf
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (329,32 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Vice-Consulaat Cavalla (Griekenland)
Vice-consulaat Cavalla

Periode:

1945-1957

Omvang:

0.10 meter; 14 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn tevens stukken in het Grieks.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie met het Nederlands gezantschap te Athene betreffende o.m. bijstand en repatriëring, paspoorten en visa, nationaliteitsverklaringen, en handel en scheepvaart. Verder is er correspondentie met de lokale overheid, bedrijven en particulieren.

Archiefvormers:

  • Vice-Consulaat te Cavalla, 1945-1957

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Cavalla is een stadje in Thracië, gelegen aan de kust van de Aegeïsche Zee. In 1877, toen Cavalla nog deel uitmaakte van het Europese deel van het Turkse Rijk, werd hier een Nederlands vice-consulaat gevestigd. Spiridion Bulgarides werd door de Nederlandse consul te Tessaloniki benoemd tot eerste Nederlandse vice-consul te Cavalla. Reeds in 1880 werd Bulgarides in verband met zijn vertrek uit Cavalle door dezelfde consul uit zijn functie ontheven. Men besloot nu het vice-consulaat op te heffen.

Ofschoon er in 1901 nog sprake is geweest van wederoprichting, duurde het tot 1929 eer er wederom een Nederlands vice-consulaat in Cavalla werd gevestigd. De Griek Georges Anastase Anastassiades, geboren op 11 juni 1890, werd bij K.B. nr 47, 19 november 1929, benoemd tot vice-consul. Anastassiades was agent van de K.N.S.M. en andere scheepvaartmaatschappijen. Het ambtsgebied werd bij M.B. nr 48667, 30 mei 1952, bepaald en omvatte de prefecturen van Serrai, Drama, Cavalla, Katarinië, Rodopië, Xanthië en Evron.

In 1941 werd Cavalla bezet door de Bulgaren en de Duitsers. Anastassiades sloot het vice-consulaat en vertrok uit Cavalla. Het archief en de stempels van het vice-consulaat gaf hij, na hiervoor toestemming gevraagd te hebben aan het Nederlands gezantschap te Athene, ter bewaring aan E.W. Godschalk, een Nederlander, die reeds sinds maart 1925 in Cavalla woonde. Deze maatregel mocht evenwel niet verhinderen, dat genoemde attributen door de Duitse bezetter in beslag genomen werden. Het enige dat bij de heropening van het vice-consulaat in april 1945 ongeschonden de oorlog bleek te zijn doorgekomen, was het wapenschild, dat door een medewerker van Anastassiades tijdig in veiligheid was gebracht.

In 1957 verzocht Anastassiades, nadat hij getroffen was door een hartaanval, uit zijn functie ontheven te worden. Wegens zijn verdiensten voor Nederland werd hem bij K.B. nr 29, 2 mei 1957, de onderscheiding Ridder Oranje Nassau toegekend. Bij K.B. nr 190, 23 juli 1957, werd hem eervol ontslag verleend. Bij datzelfde K.B. werd L.X. Antipas, geboren op 29 februari 1900, eveneens agent van de K.N.S.M., benoemd tot opvolger.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen