Terug

Rijnvaartcommissaris

2.05.32.26


A.C. van der Zwan, H.P. van Beers
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (363,85 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Rijnvaartcommissaris
Rijnvaartcommissaris

Periode:

1832-1947

Omvang:

35.00 meter; 409 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Frans, en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Vaak drietalige bescheiden, protocollen en registers m.b.t. de rijnvaart en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Van 1868 tot 1940 probeerde Frankrijk, Duitsland en Nederland d.m.v. deze commissie bilaterale afspraken te maken voor de Rijnscheepsvaart.

Archiefvormers:

  • Rijnvaartcommissaris
  • Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen