Terug

Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek)

2.05.336


PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (358,29 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek)
Consulaat Santo Domingo

Periode:

1932-1959

Omvang:

0.90 meter; 137 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , Engels, Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in de Dominicaanse Republiek op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de monopolisering van de tabakshandel door de Dominicaanse regering, de opvang van Nederlandse (joodse) vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, hulpacties voor de slachtoffers van de Watersnoodramp 1953, Nederlands-Dominicaanse handelsbetrekkingen en onderhandelingen met de Nederlandse Antillen over de toelating van Dominicaanse prostituees.

Archiefvormers:

  • Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), 1932-1959

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het consulaat te Santo Domingo omvat de jaren 1932-1959. De correspondentie uit die jaren was bijeengevoegd in 23 archiefdozen. Op het consulaat is een hoofdindeling gemaakt van het archief. Het archief bestond namelijk uit vijf delen:

  1. Consulaire correspondentie, 1932-1959;
  2. Correspondentie met het gezantschap te Havana, 1945-1959;
  3. Correspondentie met het gezantschap te Washington, 1932-1944;
  4. Correspondentie met de regering van Curaçao, 1932-1952;
  5. Diverse correspondentie, 1932-1959.
In het vijfde deel bevond zich o.a. de correspondentie van het consulaat met de regering van de Dominicaanse Republiek, met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, met Nederlandse gezantschappen in Midden- en Zuid-Amerika en met de Nederlandse vice-consulaten in de Dominicaanse Republiek. Iedere doos bevatte de correspondentie uit één of meerdere jaren. Het archief was noch chronologisch noch thematisch geordend en bevatte ook geen inventaris of inhoudsopgave.

Het archief van het consulaat te Santo Domingo is in 1982 bewerkt door drs. P.R. Post van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de bewerking, waarbij de oorspronkelijke hoofdindeling werd gehandhaafd, bleven 12 archiefdozen over. Het archief van het Nederlandse consulaat te Santo Domingo over de periode 1932-1959 omvat thans drie dozen met de consulaire correspondentie; drie dozen met de correspondentie tussen Santo Domingo en het gezantschap te Havana, 1945-1959; twee dozen met de correspondentie van het consulaat te Santo Domingo met het gezantschap te Washington, 1932-1944; twee dozen met de correspondentie tussen het consulaat en de regering van Curaçao (en de Nederlandse Antillen) en twee dozen met diverse correspondentie uit de periode 1932-1959. Deze twee dozen zijn verder uitgesplitst in Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Dominicaanse Republiek, 1932-1955 en Diverse Correspondentie, 1932-1959.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2010 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen