Terug

Consulaat-Generaal Melbourne (Australië)

2.05.48.13


G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (349,95 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Consulaat-Generaal Melbourne (Australië)
Consulaat-Generaal Melbourne

Periode:

1928-1954
merendeel 1930-1954

Omvang:

29 inventarisnummers; 3,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het consulaat te Melbourne werd in 1858 opgericht. Het archief bevat voor de periode 1928-1954 agenda's, uitgaande stukken en overige consulaire zaken als bv. regeling van nalatenschappen en naturalisaties van Nederlanders. Tevens zijn er diverse stukken m.b.t. de scheepvaart waaronder scheepsverklaringen en arbeidsovereenkomsten van schepelingen met de Nederlands-Indische regering.

Archiefvormers:

  •  
  • Consulaat Melbourne
  • Consulaat-Generaal Melbourne

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen