Terug

Consulaat Brussel (België)

2.05.48.17


P.L. Groen, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (307,16 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Consulaat Brussel (België)
Consulaat Brussel

Periode:

1851-1945

Omvang:

2.60 meter; 63 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Nederlands consulaat te Brussel werd in 1851 opgericht, dit in verband met het toenemend aantal Nederlandse schepen dat de haven van Brussel bezocht en dat een beroep deed op consulaire faciliteiten. Het archief bevat brievenboeken en overige correspondentie plus een register van binnengekomen schepen. Tevens zijn er stukken betreffende richtlijnen inzake de hulpverlening aan en de toelating van vreemdelingen tot Nederland. Gedurende de Tweede Wereldoorlog fungeerde er een 'Bureau ter behartiging van de belangen van Nederlanders'. Dit bureau werd geopend na het vertrek van de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging uit Brussel in mei 1940. Het ressorteerde onder het departement in Den Haag en verleende consulaire bijstand aan Nederlanders in België. Het (onvolledige) archief bevat stukken over de consulaire werkzaamheden, zoals overlijden in het buitenland, nationaliteitskwesties, scheepvaart, juridische bijstand, pensioenkwesties, ondersteuning en rapportages aan het departement in Den Haag. Na de bevrijding van Brussel in september 1944 nam de Nederlandse consulaire dienst de taken weer over.

Archiefvormers:

  • Consulaat Brussel 1851-1940,
  • Bureau ter behartiging van de belangen van Nederlanders te Brussel 1940-1945

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen