Terug

Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (STPD)

2.09.42.01


V. van den Bergh, M.W.M.M. Gruythuysen
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (556,13 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (STPD)
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten

Periode:

1945-1953
merendeel 1945-1951

Omvang:

234.05 meter; 1763 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten bevat correspondentie met de afdelingen en met de verschillende functionarissen van de Stichting, circulaires, verslagen, notulen, financiële stukken, stukken betreffende het personeel en stukken betreffende de taakuitvoering, waaronder persoonsdossiers welk afkomstig zijn uit verschillende plaatsen. Het archief bevat een eigentijdse toegang door een klapper op persoonsdossiers. Tevens bevat het archief stukken betreffende de uitzending van politieke gevangenen naar Nieuw-Guinea in de periode 1947-1950.

Archiefvormers:

  • Stichting Toezicht Politieke Delinquenten 1945-1952

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen