Terug

Digitaal Duplicaat: Beheerder Surinaams Welvaartsfonds

2.10.27.01


J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (449,90 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Digitaal Duplicaat: Beheerder Surinaams Welvaartsfonds
Beheer Surinaams Welvaartsfonds

Periode:

1926-1960
merendeel 1947-1955

Omvang:

30891 scans

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Om de ontwikkeling van Suriname te stimuleren werd in 1947 het Surinaams Welvaartsfonds in het leven geroepen. Dit fonds moest onder meer projecten op het gebied van luchtkartering, demografisch onderzoek en landbouw gaan financieren. De gouverneur van Suriname beheerde het fonds volgens richtlijnen vanuit Nederland.
Het archief bevat stukken betreffende de interne organisatie en de externe relaties van het fonds. Het grootste deel bestaat uit documenten betreffende werkzaamheden als de reeds eerder genoemde luchtkartering, landbouw, bijvoorbeeld onderzoeken naar de mogelijkheden voor de afzet van Surinaams fruit op de Nederlandse markt of de kwaliteit van vette palmvruchten. Voorts stukken over de ontginning van polders bij Nieuw-Nickerie en Coronie en daarnaast op het gebied van alle mogelijke te ontwikkelen te terreinen zoals veeteelt, bosbouw, visserij, mijnbouw, industrie, woningbouw, watervoorziening, educatie, cultuur en gezondheidszorg.

Archiefvormers:

  • Beheerder Surinaams Welvaartsfonds

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen