Terug

Betaalstaten Indische Pensioenen

2.10.31


N.M. Brandt, G.H. de Kinkelder
Nationaal Archief, Den Haag
1983
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (323,78 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Betaalstaten Indische Pensioenen
Koloniën / Betaalstaten indonesische Pensioenen

Periode:

1868-1925

Omvang:

22.50 meter; 268 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit betaalstaten van de 'Indische Pensioenen' (1868-1925), die ook gegevens bevatten over woon- en verblijfplaats en overlijden van militairen, ambtenaren en vrouwelijk personeel van het Ministerie van Koloniën.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Koloniën

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Ordening van het archief

De hierna beschreven Betaalstaten van Pensioenen van het Ministerie van Koloniën over de periode 1868-1925 zijn alfabetisch (-lexicografisch) geordend in twee series.

Blijkens steekproeven betreft de eerste serie (inventarisnummers 1-233) militairen van lagere rangen, de tweede serie (inventarisnummers 234-268) naast hogere militaire rangen ook burgerlijke ambtenaren en vrouwelijk personeel. Een strikte scheiding kan echter niet op voorhand worden aangenomen, evenmin als een volkomen correcte alfabetische ordening; men moet daarop bedacht zijn bij de raadpleging!

In deze lijst worden per inventarisnummer telkens de namen voorkomende op het eerste en op het laatste blad aangegeven.

De aandacht wordt nog in het bijzonder gevestigd op de inventarisnummers 191 en 233, welke buiten de algemene alfabetische ordening vallen en qua inhoudelijke ordening ook wel enige vragen open laten !

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen