Terug

Commissariaat voor Indische Zaken

2.10.49


Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,60 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Commissariaat voor Indische Zaken
Commissariaat Indische Zaken

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1880-1950
merendeel 1927-1949

Omvang:

2964 inventarisnummers; 193,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn in het Nederlands, behoudens de correspondentie met buitenlandse instanties en personen, zoals leveranciers, gezanten en consuls van derde landen, alsook de documenten van internationale organisaties. Deze is Engels- of Franstalig.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de stukken van betreffende de aanschaffing van militaire en civiele goederen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, de personeelsvoorziening van het Binnenlands Bestuur en het onderwijs in Nederlands-Indië, het militaire personeel (Koloniale Reserve en KNIL), de zorg voor oorlogsslachtoffers en repatrianten en de Indische comptabiliteit.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor Indische Zaken, 1927-1948 Commissariaat voor Indonesische Zaken, 1948-1949 Commissariaat voor Surinaamse Zaken, 1949-1960 Technisch Bureau van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Nadat het archief enige jaren in het Hulpdepot van de Rijksarchiefdienst in Schaarsbergen opgeslagen is geweest, werd het in 2002 opnieuw in bewerking genomen. Het archief is eerst gesplitst in afdelingsarchieven. Voor elk afdelingsarchief is een afzonderlijk bewerkingsinstrument ontwikkeld, waarbij het in de praktijk is gelukt drie bewerkingstranches samen te stellen. Eerst is het archief van de 3e Afdeling Comptabiliteit bewerkt, vervolgens de archieven van de afdelingen B-I, B-II en C, die de personele zaken behandeld hebben, en tenslotte de archieven van de overige afdelingen (A, D, E, F, G en K), waarin zich de stukken betreffende de aanschaffingen bevonden. Nadat deze afdelingen bewerkt waren, zijn de beschrijvingen tot een inventaris samengevoegd. De afzonderlijke afdelingsarchieven zijn in deze inventaris herkenbaar. Fysiek is het archief van CIZ een geheel gebleven. Het fragmentarchief van het Technisch Bureau tenslotte is aan het CIZ-archief toegevoegd. Uiteraard is het in de inventaris wel als een afzonderlijk archiefdeel herkenbaar gebleven.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen