Terug

Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS)

2.13.137


E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,62 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS)
Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS)

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1926-1986
merendeel 1940-1956

Omvang:

4836 inventarisnummer(s); 196,40 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten bevatten een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de OD zijn bijvoorbeeld, signalementenbladen, stukken betreffende een schietincident op de Dam, evenals tekeningen en foto's van objecten en militair materieel, alsook rapporten en correspondentie, radio- en telefoonverkeer, onderzoeken, evenals administratie en stukken aangaande de organisatie van de OD en haar verschillende onderdelen.
Vervolgens zijn documenten aanwezig aangaande de totstandkoming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de vorming van de Stoottroepen. Er zijn stukken over de bevelvoering, organisatie, inlichtingendienst en tenslotte opheffing van de BS.
Ook zijn er stukken nagelaten door C. Tonnet, die betrekking hebben op zijn spionage- en inlichtingenwerk voor de OD. Tenslotte bevat het archief grote series persoonsdossiers van personen die in dienst zijn geweest van de OD, de BS en het Militair Gezag, of waarvoor deze organisaties belangstelling hebben getoond.

Archiefvormers:

  • Binnenlandse Strijdkrachten (NBS)(BS) Ordedienst (OD)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen

AHK
Algemeen Hoofdkwartier
AHK-OD
Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
ARA
Algemeen Rijksarchief
BABOV
Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
BBO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BNS
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
BRIOP
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
BS
Binnenlandse Strijdkrachten
C
Commandant
CAB
Centraal Afwikkelings Bureau
CAB-BS
Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
CAD
Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
CBS
Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
CBT
Commandant Bewakingstroepen
CC
Contact Commissie
CD
Civil Defense
CID
Centrale Inlichtingen Dienst
CMO
Commissie Militaire Onderscheidingen
CSG
Commandant Strijdend Gedeelte
C-ST-BS
Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten
DNB
Dutch National Battalion
GAC
Grote Advies-Commissie der Illegaliteit
GC
Gewestelijk Commandant
Gcn-BT
Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen
Gcn-SG
Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte
GDN
Geheime Dienst Nederland
Gld
Gelderland
HKGS
Hoofdkwartier van de Generale Staf
ID
Inlichtingen Dienst
KL
Koninklijke Landmacht
KNIL
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KNL
Koninklijk Nederlands Leger
KP
Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-)
KPN
Knokploegen Nederland
LIB's
Lichte Infanteriebataljons
LKP
Landelijke Organisatie van Knokploegen
LO
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
MB
Ministeriële Beschikking
MG
Militair Gezag
MP
Militaire Politie
MVO
Ministerie van Oorlog
NBS
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NHW
Noord Holland West
NISWG
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
NSB
Nationaal Socialistische Beweging
NSF
Nationaal Steunfonds
OD
Ordedienst
ONR
Oranje Nassau Regiment
OVW-ers
Oorlogsvrijwilligers
PAN
Partisanen Actie Nederland
RIOD
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RMWO
Ridder Militaire Willems Orde
RVV
Raad van Verzet
SF
Special Forces
SG
Strijdend Gedeelte
SHAEF
Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force
ST
Stoottroepen
ZHN
Zuid Holland Noord
ZHZ
Zuid Holland Zuid

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.

oud nummer nieuw nummer
A 1 394
A 2 299
A 3 366
A 4 56
A 4 a 57
A 4 b 58
A 4 c 59
A 4 d 60
A 4 e 61
A 4 f 62
A 4 g 63
A 4 h 64
A 4 i 65
A 4 j 66
A 4 k 67
A 4 l 68
A 4 ua-ue 95-107
A 5 b 73-79
A 5 b 89
A 5 c 95-107
A 5 e-l 239
A 5 m-o 251-254
A 5 mo-um 249
A 5 p 376
A 5 p1 318
A 5 p1 397
A 5 p1-s 272
A 5 ua-ue 22-125
A 5 uf 163
A 5 uf 73-79
A 5 ug 164
A 5 uh 165
A 5 uj 167
A 5 uk 209-223
A 5 uk 226
A 5 ul 239
A 5 un-uo 251-254
A 5 up1 269
A 5 up1 270
A 5 up2-ur 273
A 5 us 397
A 6 d 209-223
A 6 uf-uk 239
A 6 a 69
A 6 b 73-79
A 6 c 95-107
A 6 h-m 239
A 6 h-m 251-254
A 6 h-m 318
A 6 h-m 269
A 6 uf 157
A 6 uf 180
A 6 uf 181
A 6 uf 186
A 6 uf 209-223
A 6 uf 229
A 6 uf 230
A 7 305
A 8 84
A 9 70
A 10 a-f 387
A 12 87
A 13 249
A 14 73-79
A 14 167
A 15 308
A 17 293
A 18 a 301
A 19 183
A 19 197
A 19 202
A 21 307
A 22 91
A 24 113
A 25 a 91
A 25 b 91
A 26 88
A 27 54
A 28 a 45-46
A 28 b 45-46
A 28 c 45-46
A 29 69
A 29 95-107
A 29 251-254
A 29 404
A 36 249
A 36 293
A 37 275
A 37 376
A 37 a 276-277
A 37 b 278-279
A 37 c 280
A 37 d 281-282
A 39 291
A 43 393
A 44 267
A 46 145
A 47 293
A 48 293
A 49 249
A 50 95-107
A 51 112
A 52 93
A 52 126-134
A 53 257
A 78 116-119
A 80 90
A 81 310
A 84 193
A 84 194
A 85 249
A 86 403
A 87 294
A 88 120
A 89 295
A 90 319
A 91 320
A 92 321
A 93 322
A 94 323
A 95 a-b 324
A 96 325
A 97 326
A 98 327
A 99 336
A 99 a 337
A 99 b 109
A 99 b 333
A 99 c 186
A 99 c 209-223
A 99 f 338
A 99 h 328, 330, 331
A 99 i 334
A 99 I e 329
A 99 II 328, 330, 331
A 99 k 332
A 100 351
A 100 a I 341
A 100 a-c 346
A 100 II 341
A 100 II a II 343
A 100 II b II 343
A 100 III 344, 347, 348, 349, 350
A 100/29 345
A 101 354
A 101 b3 356
A 102 362
A 102 c 363
A 103 364
A 104, a 374
A 105 377
A 106 375
A 107 370
A 108 373
A 109 49-53
A 109 126-134
A 109 d 144
A 109 e 234
A 109 g 147
A 109, a-b, e 143
A 110 158
A 110 368
A 110 386
A 110 d 432
A 110 h 398?
A 111 180
A 111 186
A 111 198
A 111 203
A 111 205
A 111 209-223
A 111 224
A 111 226
A 111 229
A 112 400, 402
A 112 408
A 112 382-
A 112 a 409
A 112 b 335
A 112 b 303
A 112 b 306
A 113 369
A 114 297
A 115 80
A 116 249
A 118 72
A 119 255
A 120 160
A 121 b 73-79
A 122 114
A 124, b 126-134
A 125 126-134
A 128 92
A 131 405
A 132 406
A 133 a 383
A 136 303
A 137 111
A 138 a 142
A 139 135
A 139 b 95-107
A 139 b 137-139
A 139 b 142
A 139 c 141
A 140 140
A 141 126-134
A 141 136
A 142 249
A 143 146
A 144 70
A 145 a 265-266
A 146 371
A 147 381
A 148 81
A 149 69
A 149 a 446
A 150 73-79
A 151 95-107
A 152 116-119
A 152 a 447
A 153 122-125
A 157 318
A 162 312
A 163 313
A 164 407
A 165 95-107
A 168 314
A 172 1897-1917
A 175 441
A 176 b 411
A 176 III 413
A 176 IV 414
A 176 IX 418
A 176 V 415
A 176 VI 416
A 176 VIII 417
A 176 X 419
A 176 XI 420
A 176 XII 421
A 176 XIII 422
A 176 XIX 428
A 176 XV 424
A 176 XVI 425
A 176 XVII 426
A 176 XVIII 427
A 176 XX 429
A 176 XXI 430
A 176 XXIII 431
A 177 443
A 178 433
A 180 251-254
A 180 435
A 180 438, 439
A 181 440
A 182 433
A 183 412
A 184 412
A 184 434
A 184 437
A 184 433
A 185 442
A 186 414
A 190 73-79
A 201 44
A 202 82
A 203 25
A 203 a 24
A 203 b 26
A 203 b 27
A 203 b 28
A 203 b 29
A 203 b 30
A 203 c 110
A 203 d 182
A 203 d 31
A 203 t 181
A 204 263
A 205 22
A 210 311
A 211 116-119
A 212 258
A 213 385
A 215 158
A 218 288
A 220 240-248
A 221 285
A 222 284
A 223 c 435
A 224 250
A 225 317
A 226 249
A 227 287
A 228 294
A 228 a-e 303
A 228 f 384
A 230 a 155
A 230 b 149
A 231 151
A 232 152
A 233 153
A 234 154
A 234 b 41
A 235 238
A 236 a-b 148
A 236 c 33
A 237 a-b 150
A 237 c 39
A 238 b 37
A 239 a 34
A 239 b 38
A 240 35
A 241 292
A 242 293
A 243 293
A 244 380
A 245 286
A 246 309
A 247 289
A 248 296
A 249 I 298
A 249 Ia en II 368
A 250 372
A 250 395
A 251 126-134
A 251 159
A 252 237
A 252 a 303
A 252 a-c, e-g 378
A 252 b 156
A 252 b 384
A 252 d 121
A 253 264
A 254 367
A 255 259
A 256 283
A 257 293
A 258 315
A 259 108
A 260 287
A 261 83
A 262 300
A 262 287
A 266 94
A 283 401

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.

oud nummer nieuw inventarisnummer
A 1-1 1096
A 1-2 1097
A 1-3 1098
A 1-4 1099
A 1-5 1100
A 2-6 1143
A 2-7 1144
A 2-8 1145
A 2-9 1146
A 3-10 1147
A 3-11 1148
A 3-12 1149
A 3-13 1150
A 3-14 1151
1-5 map 16-30 1124-1138
1 map 31 1139-1142
AA 1 - AA 2 1107-1110
AA 2 1111-1113
AA 3 1114-1119
AA 4 1120-1122
AA 5 1152-1155
GG 1 1101-1106

Concordantie collectie Ordedienst naar huidige inventarisnummers

AHK
Algemeen Hoofdkwartier
AHK-OD
Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
ARA
Algemeen Rijksarchief
BABOV
Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
BBO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BNS
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
BRIOP
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
BS
Binnenlandse Strijdkrachten
C
Commandant
CAB
Centraal Afwikkelings Bureau
CAB-BS
Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
CAD
Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
CBS
Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
CBT
Commandant Bewakingstroepen
CC
Contact Commissie
CD
Civil Defense
CID
Centrale Inlichtingen Dienst
CMO
Commissie Militaire Onderscheidingen
CSG
Commandant Strijdend Gedeelte
C-ST-BS
Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten
DNB
Dutch National Battalion
GAC
Grote Advies-Commissie der Illegaliteit
GC
Gewestelijk Commandant
Gcn-BT
Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen
Gcn-SG
Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte
GDN
Geheime Dienst Nederland
Gld
Gelderland
HKGS
Hoofdkwartier van de Generale Staf
ID
Inlichtingen Dienst
KL
Koninklijke Landmacht
KNIL
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KNL
Koninklijk Nederlands Leger
KP
Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-)
KPN
Knokploegen Nederland
LIB's
Lichte Infanteriebataljons
LKP
Landelijke Organisatie van Knokploegen
LO
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
MB
Ministeriële Beschikking
MG
Militair Gezag
MP
Militaire Politie
MVO
Ministerie van Oorlog
NBS
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NHW
Noord Holland West
NISWG
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
NSB
Nationaal Socialistische Beweging
NSF
Nationaal Steunfonds
OD
Ordedienst
ONR
Oranje Nassau Regiment
OVW-ers
Oorlogsvrijwilligers
PAN
Partisanen Actie Nederland
RIOD
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RMWO
Ridder Militaire Willems Orde
RVV
Raad van Verzet
SF
Special Forces
SG
Strijdend Gedeelte
SHAEF
Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force
ST
Stoottroepen
ZHN
Zuid Holland Noord
ZHZ
Zuid Holland Zuid

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.

oud nummer nieuw nummer
A 1 394
A 2 299
A 3 366
A 4 56
A 4 a 57
A 4 b 58
A 4 c 59
A 4 d 60
A 4 e 61
A 4 f 62
A 4 g 63
A 4 h 64
A 4 i 65
A 4 j 66
A 4 k 67
A 4 l 68
A 4 ua-ue 95-107
A 5 b 73-79
A 5 b 89
A 5 c 95-107
A 5 e-l 239
A 5 m-o 251-254
A 5 mo-um 249
A 5 p 376
A 5 p1 318
A 5 p1 397
A 5 p1-s 272
A 5 ua-ue 22-125
A 5 uf 163
A 5 uf 73-79
A 5 ug 164
A 5 uh 165
A 5 uj 167
A 5 uk 209-223
A 5 uk 226
A 5 ul 239
A 5 un-uo 251-254
A 5 up1 269
A 5 up1 270
A 5 up2-ur 273
A 5 us 397
A 6 d 209-223
A 6 uf-uk 239
A 6 a 69
A 6 b 73-79
A 6 c 95-107
A 6 h-m 239
A 6 h-m 251-254
A 6 h-m 318
A 6 h-m 269
A 6 uf 157
A 6 uf 180
A 6 uf 181
A 6 uf 186
A 6 uf 209-223
A 6 uf 229
A 6 uf 230
A 7 305
A 8 84
A 9 70
A 10 a-f 387
A 12 87
A 13 249
A 14 73-79
A 14 167
A 15 308
A 17 293
A 18 a 301
A 19 183
A 19 197
A 19 202
A 21 307
A 22 91
A 24 113
A 25 a 91
A 25 b 91
A 26 88
A 27 54
A 28 a 45-46
A 28 b 45-46
A 28 c 45-46
A 29 69
A 29 95-107
A 29 251-254
A 29 404
A 36 249
A 36 293
A 37 275
A 37 376
A 37 a 276-277
A 37 b 278-279
A 37 c 280
A 37 d 281-282
A 39 291
A 43 393
A 44 267
A 46 145
A 47 293
A 48 293
A 49 249
A 50 95-107
A 51 112
A 52 93
A 52 126-134
A 53 257
A 78 116-119
A 80 90
A 81 310
A 84 193
A 84 194
A 85 249
A 86 403
A 87 294
A 88 120
A 89 295
A 90 319
A 91 320
A 92 321
A 93 322
A 94 323
A 95 a-b 324
A 96 325
A 97 326
A 98 327
A 99 336
A 99 a 337
A 99 b 109
A 99 b 333
A 99 c 186
A 99 c 209-223
A 99 f 338
A 99 h 328, 330, 331
A 99 i 334
A 99 I e 329
A 99 II 328, 330, 331
A 99 k 332
A 100 351
A 100 a I 341
A 100 a-c 346
A 100 II 341
A 100 II a II 343
A 100 II b II 343
A 100 III 344, 347, 348, 349, 350
A 100/29 345
A 101 354
A 101 b3 356
A 102 362
A 102 c 363
A 103 364
A 104, a 374
A 105 377
A 106 375
A 107 370
A 108 373
A 109 49-53
A 109 126-134
A 109 d 144
A 109 e 234
A 109 g 147
A 109, a-b, e 143
A 110 158
A 110 368
A 110 386
A 110 d 432
A 110 h 398?
A 111 180
A 111 186
A 111 198
A 111 203
A 111 205
A 111 209-223
A 111 224
A 111 226
A 111 229
A 112 400, 402
A 112 408
A 112 382-
A 112 a 409
A 112 b 335
A 112 b 303
A 112 b 306
A 113 369
A 114 297
A 115 80
A 116 249
A 118 72
A 119 255
A 120 160
A 121 b 73-79
A 122 114
A 124, b 126-134
A 125 126-134
A 128 92
A 131 405
A 132 406
A 133 a 383
A 136 303
A 137 111
A 138 a 142
A 139 135
A 139 b 95-107
A 139 b 137-139
A 139 b 142
A 139 c 141
A 140 140
A 141 126-134
A 141 136
A 142 249
A 143 146
A 144 70
A 145 a 265-266
A 146 371
A 147 381
A 148 81
A 149 69
A 149 a 446
A 150 73-79
A 151 95-107
A 152 116-119
A 152 a 447
A 153 122-125
A 157 318
A 162 312
A 163 313
A 164 407
A 165 95-107
A 168 314
A 172 1897-1917
A 175 441
A 176 b 411
A 176 III 413
A 176 IV 414
A 176 IX 418
A 176 V 415
A 176 VI 416
A 176 VIII 417
A 176 X 419
A 176 XI 420
A 176 XII 421
A 176 XIII 422
A 176 XIX 428
A 176 XV 424
A 176 XVI 425
A 176 XVII 426
A 176 XVIII 427
A 176 XX 429
A 176 XXI 430
A 176 XXIII 431
A 177 443
A 178 433
A 180 251-254
A 180 435
A 180 438, 439
A 181 440
A 182 433
A 183 412
A 184 412
A 184 434
A 184 437
A 184 433
A 185 442
A 186 414
A 190 73-79
A 201 44
A 202 82
A 203 25
A 203 a 24
A 203 b 26
A 203 b 27
A 203 b 28
A 203 b 29
A 203 b 30
A 203 c 110
A 203 d 182
A 203 d 31
A 203 t 181
A 204 263
A 205 22
A 210 311
A 211 116-119
A 212 258
A 213 385
A 215 158
A 218 288
A 220 240-248
A 221 285
A 222 284
A 223 c 435
A 224 250
A 225 317
A 226 249
A 227 287
A 228 294
A 228 a-e 303
A 228 f 384
A 230 a 155
A 230 b 149
A 231 151
A 232 152
A 233 153
A 234 154
A 234 b 41
A 235 238
A 236 a-b 148
A 236 c 33
A 237 a-b 150
A 237 c 39
A 238 b 37
A 239 a 34
A 239 b 38
A 240 35
A 241 292
A 242 293
A 243 293
A 244 380
A 245 286
A 246 309
A 247 289
A 248 296
A 249 I 298
A 249 Ia en II 368
A 250 372
A 250 395
A 251 126-134
A 251 159
A 252 237
A 252 a 303
A 252 a-c, e-g 378
A 252 b 156
A 252 b 384
A 252 d 121
A 253 264
A 254 367
A 255 259
A 256 283
A 257 293
A 258 315
A 259 108
A 260 287
A 261 83
A 262 300
A 262 287
A 266 94
A 283 401

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.

oud nummer nieuw inventarisnummer
A 1-1 1096
A 1-2 1097
A 1-3 1098
A 1-4 1099
A 1-5 1100
A 2-6 1143
A 2-7 1144
A 2-8 1145
A 2-9 1146
A 3-10 1147
A 3-11 1148
A 3-12 1149
A 3-13 1150
A 3-14 1151
1-5 map 16-30 1124-1138
1 map 31 1139-1142
AA 1 - AA 2 1107-1110
AA 2 1111-1113
AA 3 1114-1119
AA 4 1120-1122
AA 5 1152-1155
GG 1 1101-1106

Concordantie archieven Stoottroepen en Afwikkelingsbureau Stoottroepen naar huidige inventarisnummers

AHK
Algemeen Hoofdkwartier
AHK-OD
Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
ARA
Algemeen Rijksarchief
BABOV
Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
BBO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BNS
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
BRIOP
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
BS
Binnenlandse Strijdkrachten
C
Commandant
CAB
Centraal Afwikkelings Bureau
CAB-BS
Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
CAD
Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
CBS
Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
CBT
Commandant Bewakingstroepen
CC
Contact Commissie
CD
Civil Defense
CID
Centrale Inlichtingen Dienst
CMO
Commissie Militaire Onderscheidingen
CSG
Commandant Strijdend Gedeelte
C-ST-BS
Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten
DNB
Dutch National Battalion
GAC
Grote Advies-Commissie der Illegaliteit
GC
Gewestelijk Commandant
Gcn-BT
Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen
Gcn-SG
Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte
GDN
Geheime Dienst Nederland
Gld
Gelderland
HKGS
Hoofdkwartier van de Generale Staf
ID
Inlichtingen Dienst
KL
Koninklijke Landmacht
KNIL
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KNL
Koninklijk Nederlands Leger
KP
Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-)
KPN
Knokploegen Nederland
LIB's
Lichte Infanteriebataljons
LKP
Landelijke Organisatie van Knokploegen
LO
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
MB
Ministeriële Beschikking
MG
Militair Gezag
MP
Militaire Politie
MVO
Ministerie van Oorlog
NBS
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NHW
Noord Holland West
NISWG
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
NSB
Nationaal Socialistische Beweging
NSF
Nationaal Steunfonds
OD
Ordedienst
ONR
Oranje Nassau Regiment
OVW-ers
Oorlogsvrijwilligers
PAN
Partisanen Actie Nederland
RIOD
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RMWO
Ridder Militaire Willems Orde
RVV
Raad van Verzet
SF
Special Forces
SG
Strijdend Gedeelte
SHAEF
Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force
ST
Stoottroepen
ZHN
Zuid Holland Noord
ZHZ
Zuid Holland Zuid

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.

oud nummer nieuw nummer
A 1 394
A 2 299
A 3 366
A 4 56
A 4 a 57
A 4 b 58
A 4 c 59
A 4 d 60
A 4 e 61
A 4 f 62
A 4 g 63
A 4 h 64
A 4 i 65
A 4 j 66
A 4 k 67
A 4 l 68
A 4 ua-ue 95-107
A 5 b 73-79
A 5 b 89
A 5 c 95-107
A 5 e-l 239
A 5 m-o 251-254
A 5 mo-um 249
A 5 p 376
A 5 p1 318
A 5 p1 397
A 5 p1-s 272
A 5 ua-ue 22-125
A 5 uf 163
A 5 uf 73-79
A 5 ug 164
A 5 uh 165
A 5 uj 167
A 5 uk 209-223
A 5 uk 226
A 5 ul 239
A 5 un-uo 251-254
A 5 up1 269
A 5 up1 270
A 5 up2-ur 273
A 5 us 397
A 6 d 209-223
A 6 uf-uk 239
A 6 a 69
A 6 b 73-79
A 6 c 95-107
A 6 h-m 239
A 6 h-m 251-254
A 6 h-m 318
A 6 h-m 269
A 6 uf 157
A 6 uf 180
A 6 uf 181
A 6 uf 186
A 6 uf 209-223
A 6 uf 229
A 6 uf 230
A 7 305
A 8 84
A 9 70
A 10 a-f 387
A 12 87
A 13 249
A 14 73-79
A 14 167
A 15 308
A 17 293
A 18 a 301
A 19 183
A 19 197
A 19 202
A 21 307
A 22 91
A 24 113
A 25 a 91
A 25 b 91
A 26 88
A 27 54
A 28 a 45-46
A 28 b 45-46
A 28 c 45-46
A 29 69
A 29 95-107
A 29 251-254
A 29 404
A 36 249
A 36 293
A 37 275
A 37 376
A 37 a 276-277
A 37 b 278-279
A 37 c 280
A 37 d 281-282
A 39 291
A 43 393
A 44 267
A 46 145
A 47 293
A 48 293
A 49 249
A 50 95-107
A 51 112
A 52 93
A 52 126-134
A 53 257
A 78 116-119
A 80 90
A 81 310
A 84 193
A 84 194
A 85 249
A 86 403
A 87 294
A 88 120
A 89 295
A 90 319
A 91 320
A 92 321
A 93 322
A 94 323
A 95 a-b 324
A 96 325
A 97 326
A 98 327
A 99 336
A 99 a 337
A 99 b 109
A 99 b 333
A 99 c 186
A 99 c 209-223
A 99 f 338
A 99 h 328, 330, 331
A 99 i 334
A 99 I e 329
A 99 II 328, 330, 331
A 99 k 332
A 100 351
A 100 a I 341
A 100 a-c 346
A 100 II 341
A 100 II a II 343
A 100 II b II 343
A 100 III 344, 347, 348, 349, 350
A 100/29 345
A 101 354
A 101 b3 356
A 102 362
A 102 c 363
A 103 364
A 104, a 374
A 105 377
A 106 375
A 107 370
A 108 373
A 109 49-53
A 109 126-134
A 109 d 144
A 109 e 234
A 109 g 147
A 109, a-b, e 143
A 110 158
A 110 368
A 110 386
A 110 d 432
A 110 h 398?
A 111 180
A 111 186
A 111 198
A 111 203
A 111 205
A 111 209-223
A 111 224
A 111 226
A 111 229
A 112 400, 402
A 112 408
A 112 382-
A 112 a 409
A 112 b 335
A 112 b 303
A 112 b 306
A 113 369
A 114 297
A 115 80
A 116 249
A 118 72
A 119 255
A 120 160
A 121 b 73-79
A 122 114
A 124, b 126-134
A 125 126-134
A 128 92
A 131 405
A 132 406
A 133 a 383
A 136 303
A 137 111
A 138 a 142
A 139 135
A 139 b 95-107
A 139 b 137-139
A 139 b 142
A 139 c 141
A 140 140
A 141 126-134
A 141 136
A 142 249
A 143 146
A 144 70
A 145 a 265-266
A 146 371
A 147 381
A 148 81
A 149 69
A 149 a 446
A 150 73-79
A 151 95-107
A 152 116-119
A 152 a 447
A 153 122-125
A 157 318
A 162 312
A 163 313
A 164 407
A 165 95-107
A 168 314
A 172 1897-1917
A 175 441
A 176 b 411
A 176 III 413
A 176 IV 414
A 176 IX 418
A 176 V 415
A 176 VI 416
A 176 VIII 417
A 176 X 419
A 176 XI 420
A 176 XII 421
A 176 XIII 422
A 176 XIX 428
A 176 XV 424
A 176 XVI 425
A 176 XVII 426
A 176 XVIII 427
A 176 XX 429
A 176 XXI 430
A 176 XXIII 431
A 177 443
A 178 433
A 180 251-254
A 180 435
A 180 438, 439
A 181 440
A 182 433
A 183 412
A 184 412
A 184 434
A 184 437
A 184 433
A 185 442
A 186 414
A 190 73-79
A 201 44
A 202 82
A 203 25
A 203 a 24
A 203 b 26
A 203 b 27
A 203 b 28
A 203 b 29
A 203 b 30
A 203 c 110
A 203 d 182
A 203 d 31
A 203 t 181
A 204 263
A 205 22
A 210 311
A 211 116-119
A 212 258
A 213 385
A 215 158
A 218 288
A 220 240-248
A 221 285
A 222 284
A 223 c 435
A 224 250
A 225 317
A 226 249
A 227 287
A 228 294
A 228 a-e 303
A 228 f 384
A 230 a 155
A 230 b 149
A 231 151
A 232 152
A 233 153
A 234 154
A 234 b 41
A 235 238
A 236 a-b 148
A 236 c 33
A 237 a-b 150
A 237 c 39
A 238 b 37
A 239 a 34
A 239 b 38
A 240 35
A 241 292
A 242 293
A 243 293
A 244 380
A 245 286
A 246 309
A 247 289
A 248 296
A 249 I 298
A 249 Ia en II 368
A 250 372
A 250 395
A 251 126-134
A 251 159
A 252 237
A 252 a 303
A 252 a-c, e-g 378
A 252 b 156
A 252 b 384
A 252 d 121
A 253 264
A 254 367
A 255 259
A 256 283
A 257 293
A 258 315
A 259 108
A 260 287
A 261 83
A 262 300
A 262 287
A 266 94
A 283 401

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.

oud nummer nieuw inventarisnummer
A 1-1 1096
A 1-2 1097
A 1-3 1098
A 1-4 1099
A 1-5 1100
A 2-6 1143
A 2-7 1144
A 2-8 1145
A 2-9 1146
A 3-10 1147
A 3-11 1148
A 3-12 1149
A 3-13 1150
A 3-14 1151
1-5 map 16-30 1124-1138
1 map 31 1139-1142
AA 1 - AA 2 1107-1110
AA 2 1111-1113
AA 3 1114-1119
AA 4 1120-1122
AA 5 1152-1155
GG 1 1101-1106

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen