Terug

Ministerie van Defensie: Kleine Archiefbestanden [deel 1]

2.13.188


PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (564,06 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Defensie: Kleine Archiefbestanden [deel 1]
Defensie / Kleine Archiefbestanden, 1

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1898-1996
merendeel 1945-1996

Omvang:

1326 inventarisnummer(s); 28,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De inhoud van het archiefbestand is dan ook zeer divers. Onder de rubriek Defensiestaf en directies zijn bijvoorbeeld het Defensiestudiecentrum, de Coördinatiecommissie voor Gerepatrieerden en de Defensie Pijpleiding Organisatie te vinden. De stukken van het Defensie studiecentrum hebben vooral betrekking op de cursussen die er werden gegeven. De archieven van de Coördinatiecommissie voor Gerepatrieerden hebben betrekking op de huisvesting van beroepsmilitairen en gerepatrieerden. De Defensie Pijpleiding Organisatie hield zich bezig met de kathodische bescherming van pijpleidingen en dit is dan ook het onderwerp van vele van de archiefbescheiden. Onder Krijksmachtonderdeel Koninklijke Landmachtzijn de archieven te vinden van de NATCO, van de Infanterieonderdelen, van de Technische Dienst en de het Korps Mobiele Colonne. De inhoud van deze archieven varieert van vergaderverslagen tot het opstellen van orders tot verslagen van de hulpverlening bij de watersnoodramp van 1953.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie, Afdeling Efficiency en Administratieve Organisatie Ministerie van Defensie, Bureau Algemene Internationale Financiele Aangelegenheden Ministerie van Defensie, Bureau Spreiding Defensiediensten Ministerie van Defensie, Controleur der Militaire Administratie in Algemene Dienst Interdepartementale werkgroep ter Apel Coördinatie Comissie voor Gerepatrieerden Defensie Studie Centrum Defensie Pijpleiding Organisatie Ministerie van Defensie, Directoraat generaal Economie/Financiën Ministerie van Defensie, Directoraat Generaal Personeel/Directie Burgerpersoneel Ministerie van Defensie, Financiële Mobilisatievoorbereidingen Korps Mobiele Colonne Nationaal Commando Technische Dienst Generaal-Majoor Dr. F. Daubenton Redactie Weekblad "Pen Gun"

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen