Terug

Collectie van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP), gevormd uit archieven van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties

2.13.208


PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,07 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Collectie van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP), gevormd uit archieven van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties
Collectie BRIOP / archieven van OD en de BS

Periode:

1934-2003
merendeel 1940-1947

Omvang:

7174 inventarisnummers; 77,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een deel in het Duits en Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk documenten die betrekking hebben op de organisatie en het handelen van de Binnenlandse Strijdkrachten, Ordedienst, het Militair Gezag, de Stoottroepen, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO), knokploegen en de Nederlandse Arbeidsdienst.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het archief bevat voornamelijk documenten die betrekking hebben op de organisatie en het handelen van de Binnenlandse Strijdkrachten, Ordedienst, het Militair Gezag, de LO, Knokploegen, de Raad van Verzet, Persverzet en de Nederlandse Arbeidsdienst. Als gevolg van het gebruik van de collectie door het BRIOP als werkarchief bevat het archief ook materiaal van na de jaren veertig, zoals kopieën van boeken en documentatie betreffende de oorlog en correspondentie. Daarnaast is ook een blok 'Overige stukken' ontstaan dat bestaat uit materiaal dat los van de voornoemde onderwerpen werd aangetroffen. Door de gehele collectie bevinden zich veel handgeschreven stukken in pen en potlood. Ook zijn er fotomateriaal en armbanden aangetroffen. Incidenteel zijn stukken in de Engelse, Duitse en Franse taal aangetroffen.

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen