Terug

Werkarchief J. de Vries, lid Commissie Normalisatie van de Waterwegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel

2.16.100


H.B. Misérus
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (317,01 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Werkarchief J. de Vries, lid Commissie Normalisatie van de Waterwegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
J. de Vries

Periode:

1947-1949

Omvang:

22 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven , getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften, kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het aanwezige materiaal betreft het werkarchief van J. de Vries, hoofd van het Bureau Binnenscheepvaart van het directoraat-generaal van het Verkeer, dat als opdracht had het bestuderen en normaliseren van de waterwegen in de vier noordelijke provincies. Het betreft stukken aangaande het instellen en samenstellen van de commissie, notulen van vergaderingen, correspondentie en kaartenmateriaal.
Specifieke onderwerpen die in het archief aanbod komen hebben relatie tot subcommissies die tot taak hadden het inventariseren van het typen binnenvaartschepen, het bestuderen van de exploitatie van de Drentse Kanalen, het verzamelen van gegevens van kunstwerken gelegen in vaarwegen, en een studie naar het goederenvervoer te water.

Archiefvormers:

  • Hoofd Bureau Binnenscheepvaart, afdeling Vervoerwezen
  • Directoraat-generaal van het Verkeer
  • Commissie Normalisatie van de Waterwegen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
  • J. De Vries

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen