Terug

Bouwdienst Rijkswaterstaat: Baggerspeciedepot in het Ketelmeer

2.16.101


Bruil Archief Advisering
Nationaal Archief, Den Haag
2006
(c)
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (322,93 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Bouwdienst Rijkswaterstaat: Baggerspeciedepot in het Ketelmeer
Bouwdienst Rijkswaterstaat Ketelmeer

Periode:

1995-2005

Omvang:

1.50 meter; 99 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het project Baggerspeciedepot in het Ketelmeer (1995-2005) van de Bouwdienst Rijkswaterstaat bevat onder meer plannen van aanpak en projectplannen, stukken betreffende de aanbesteding en contracten, voortgangsrapportages, de financiële verantwoording en een artist's impression van het project.

Archiefvormers:

  • Bouwdienst Rijkswaterstaat

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen