Terug

Raad voor de Scheepvaart

2.16.58


Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2018
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,10 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Raad voor de Scheepvaart
Raad voor de Scheepvaart

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1908-2010
merendeel 1909-2010

Omvang:

4576 inventarisnummer(s); 161,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften en zeekaarten

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Raad voor de Scheepvaart bevat dossiers van onderzoeken naar scheepsongevallen, uitspraken en beschikkingen over de periode van het bestaan van de Raad (1909-2010). Het archief is toegankelijk via indices (oorspronkelijk een kaartsysteem) op scheepsnamen [inv.nrs. 450-453, ook ook te raadplegen via de digitale index en inv.nrs. 2174-2181] welke verwijzingen naar dossiernummers bevat.

Archiefvormers:

  • Raad voor de Scheepvaart, , 1909-2010

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen