Terug

Stichting Pelita

2.19.219


DocDirekt
Nationaal Archief, Den Haag
2015
cc0
This finding aid is written inDutch.
Download PDF pdf (1,79 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Stichting Pelita
Pelita

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1947-2010

Omvang:

14357 inventarisnummers; 136,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Taal van het archiefmateriaal: het overgrote deel van de documenten is in het Nederlands, een klein deel van de stukken is in het Maleis. Het betreft met name het archief van de afdelingen Indonesië en Rehabilitatie Regelingen van de Stichting Pelita, waarvan het merendeel der stukken in het Maleis is. Incidenteel kunnen er stukken in andere talen, zoals Engels, worden aangetroffen.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bestaat uit dossiers. Hierin kunnen zich foto’s bevinden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Stichting Pelita is opgericht in 1947 als organisatie voor de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen in Nederlands-Indië/Indonesië; in de jaren 1990 is zij omgevormd tot een welzijnsorganisatie voor de Indische gemeenschap in Nederland. Het archief van Pelita bestaat uit: 1. het beleidsarchief van de stichting, alsmede van enkele afdelingen en verwante organisaties; 2. series persoonsdossiers. Deze persoonsdossiers zijn gevormd bij de begeleiding van oorlogsgetroffenen tijdens een aanvraag van een pensioen of inkomensaanvullende uitkering of voorziening. Dossiers gevormd door de plaatselijke comités van Pelita en van de Stichting Zorg voor Gerepatrieerden bevatten enkel registratieformulieren.

Archiefvormers:

  • Centraal Bureau van de Stichting Pelita Afdeling Indonesië van de Stichting Pelita Afdeling Schrijnende Gevallen van de Stichting Pelita Afdeling Rehabilitatie Regelingen van de Stichting Pelita Plaatselijke Comités van de Stichting Pelita Stichting Zorg voor Gerepatrieerden Stichting tot hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen B. Singelenberg, , 1985-1999. J.C. Cleyndert L.J.H. Willinge, , 1989-1999

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen