Terug

Collectie 243 Mackay van Ophemert

2.21.115


G.J.W. de Jongh
Nationaal Archief, Den Haag
1967
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,22 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Collectie 243 Mackay van Ophemert
Mackay van Ophemert

Periode:

1370-1994

Omvang:

41.50 meter; 1985 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het omvangrijke archief van de van oorsprong Schotse adelijke familie Mackay bevat stukken van persoonlijke en van zakelijke aard van de familie en aangetrouwde familieleden, waarbij het zwaartepunt in de achttiende en negentiende eeuw ligt. Het bevat onder meer genealogische en historische aantekeningen, afwikkelingen van nalatenschappen, correspondentie, akten van aanstelling, en stukken opgemaakt uit hoofde van openbare functies die diverse leden van de familie hebben bekleed. Tot de opvallende stukken horen een verzameling politieke gedichten en couranten van Aeneas Mackay (1734-1793), journalen van zeereizen met diverse oorlogsschepen van officieren C.A en B.J.C. Mackay uit de periode 1784-1793, stukken inzake de hofhouding en nalatenschappen van koning Willem II en Anna Pawlowna van kamerheer en later Minister van Staat Aeneas Mackay (1806-1876), correspondentie van dezelfde met diverse staatslieden en een verzameling dagboeken van zijn hand. Daarnaast bevat het archief charters en andere stukken in verband met de heerlijke rechten over onder meer Ophemert en Zennewijnen, en onroerend goed in voornamelijk Gelderland en Groot-Brittannië. Ten slotte is er een collectie kaarten: plattegronden van landerijen, gedrukte kaarten van Groot-Brittannië en zeekaarten van het Middellandse Zeegebied.
In juni 2010 is een supplement toegevoegd (dit is de vervallen toegang 2.21.116) met aanvullingen uit 1999, 2000 en 2001.

Archiefvormers:

 • Mackay van Ophemert
 • Mackay
 • Aylmer
 • Mackay of Scourie (of Scoury?)
 • Puchler
 • Van den Steen
 • De Geer
 • Van Haeften
 • De Cock van Delwijnen
 • Van Gent
 • Van Lynden
 • Van Verschuer
 • De Cock van Haeften
 • Van Renesse
 • Van Wijnbergen
 • De Beyer
 • Fagel
 • Mackay, Aeneas (1666-1697)
 • Puchler, Margaretha (1671-1761)
 • Mackay, Barbara (1695-1770)
 • Mackay, Daniel (1696-1745)
 • Steen, Arnolda Margaretha van den (1702-1782)
 • Mackay, Aeneas (1734-1807)
 • Haeften, Ursulina Philippina van (1734-1793)
 • Mackay, Frans (1737-1817)
 • Heeckeren tot Enghuizen, Maria A.E. van (?-1791)
 • Mackay, Daniël (1744-1782)
 • Geer, Isabella Constantia de (1751-1777)
 • Mackay, Daniël (1764-1784)
 • Mackay, Cornelis Anne (1769-1841)
 • Heeckeren, Jacoba Alexandrina Helena Beata van (1763-1818)
 • Muelen, Sophia Constantia van der (1783-1856)
 • Mackay, Barthold Johan Christiaan (1773-1854)
 • Renesse van Wilp, Anna Magdalena Frederica Henriëtte van (1775-1839)
 • Mackay, Daniël Arnold Alexander (1775-1796)
 • Mackay, Jan Louis (?-1840)
 • Mackay, Aeneas (1806-1876)
 • Fagel, Maria Catharina Anna Jacoba (1817-1886)
 • Mackay, Johan François Hendrik Jacob Ernestus (1807-1846)
 • Mackay, Aeneas (1806-1876)
 • Lynden, Margaretha Clara Françoise van (1810-1869)
 • Mackay, Anna Agneta (1838-1839)
 • Mackay, Donald Jacob (1839-1921)
 • Hasler, Francis Georgina Jane (1831-1917)
 • Mackay, Johan Jacob (1842-1859)
 • Mackay, Susanna Anna Johanna Wijnanda (1836-1908)
 • Mackay, Henriëtte Rijnhardine Philippine (1837-1896)
 • Mackay, Aeneas (1838-1909)
 • Lynden, Elisabeth Wilhelmina van (1844-1907)
 • Mackay, Theodoor Philp (1840-1922)
 • Mackay, Eric (1870-1921)
 • Dedem, Marie Bertha Johanna Christina van (1871-1932)
 • Mackay, Maria Christina Elisabeth (1904-?)
 • Mackay, Aeneas Alexander (1905-1963)
 • Mackay, Alexander Willem Rijnhard (1907-1995)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen