Terug

Collectie Drukwerk » Inventaris nr. 750

Naam archiefblok:
Collectie Drukwerk
Jonker en Verschoor Kasgeldleningen aan provincies, gemeenten, waterschappen, polders, woningbouwverenigingen en andere publiekrechtelijke lichamen, geldleningen voor langere duur op onderhandse schuldbekentenis, emissies, 1948.

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.